LOADING

Type to search

גרמניה תעמולה

עלון אנטישמי הונח ונפרש במזרקה ליד בית כנסת

Share
מקור:

פרָייבורג  – ליד המזרקה בכיכר בית הכנסת העתיק בפרייבורג התגלה עלון ב- 11 ביולי, אשר עושה שימוש במיתוסים אנטישמיים של קוֹנספירציה, ומבצע היפוך בין פושעים שגרמו לעוול ובין קורבנות.

בפתק, אשר עליו נכתב בכתב יד, נטען שהמזרקה הינה “גם מצבה לפלסטינאים הנרצחים הרבים ולאנשים הרבים אשר מורעבים עקב עסקי בנק יהודיים בעולם השלישי”. לפי הטענה שם, לא צריך “לתת ללובי של הנפגעים הנוגעים לדבר (הרבה כסף וכוח!!) לשכנע אותנו בטיעון של צורך בכפרה [ממש כך!]”. על פי הטענה, הכיכר שייכת לתושבי פרייבורג ולא “ללובי יהודי” [ממש כך!]”, ואילו הקורבנות היהודים היו לכאורה מביטים “בהחלט באהבה על הילדים והכלבים המשתכשכים למטה” ו”בשום אופן לא היה נגרע כבודם”!!!

עדכון

ביום החמישי אשר בא לאחר מכן, ב- 12 ביולי, התגלה שוב במזרקה שליד בית הכנסת עלון עם תכנים, המתכחשים לזיכרון. על גבי הפתק (אשר היה פעם מודפס) נטען מחדש, שבמזרקה של בית הכנסת מדובר גם ב”אתר זיכרון לפלסטינאים הרבים אשר נרצחו על ידי ישראל”. בעוד  ש”ההשתכשכות העליזה של אנשים חפים ומפשע ובעלי שמחת חיים […], חיים אשר בוודאי אנה פרנק הייתה שמחה לחיות”  –  מובנת במשמעם של קורבנות השואה  –  דווקא ב”יהודים החיים היום”, אשר סולדים מכך, מוטל דופי: “התחסדות, ענוותנות  העוינת לחיים […] ושאיפה לעוצמה”.

אל הדרישה המרומזת בטקסט “למתוח קו ולסיים עניין” מתחבר גם שעתוק של מוטיבים אנטישמיים נוספים, והיפוך של התפקידים בין הפושעים שגרמו לעוול ובין הקורבנות: “אם מאלצים אותנו, הגרמנים החיים היום, באופן מתמיד, לגלות חרטה ורגשות אשם, אז היכן יישארו הפָּנים המעֻוותות מצער וההלקאה העצמית למען הקורבנות הזוועתיים של מלחמת שלושים השנה או 2 מיליון התינוקות, אשר נרצחו על ידי המלך הורדוס?”