LOADING

Type to search

הולנד סקרים

דו”ח בנושא אפליה: 41% מכל מעשי האפליה הינם אנטישמיים 

Share
מקור: CIDI

הדו”ח החדש “אפליה פלילית ב- 2017” (‘Strafbare Discriminatie in beeld 2017’) שפורסם על ידי משרד הפנים מציג רשימה של כל מעשי האפליה שדווחו ל- OM בשנה החולפת. בסך הכל נרשמו 144 מעשי אפליה ו- 138 תיקים בנושא אפליה (תיק כולל בדרך כלל כמה מעשי אפליה). אפליה על בסיס צבע עור / מוצא אתני היא הנפוצה ביותר (42% מכל המקרים), בעוד אפליה אנטישמית מהווה 41% מהמקרים. מבין 41 האחוזים האלה, הרוב (32%) קשורים לכדורגל – מדובר בסיסמאות כמו “חמאס, חמאס, יהודים לגז”. תשעת האחוזים הנותרים אינם קשורים בכדורגל.

מספר האירועים האנטישמיים עלה בצורה דרסטית לעומת 2016, שנה בה תקריות אנטישמיות היוו 22% מכלל המקרים.

ב -8% מהמקרים הופנתה האפליה נגד הומוסקסואלים. הסיבה “דת ואמונה דתית” היוו 7% מכל המקרים ובכולם מופנית האפליה כנגד המוסלמים. המספרים לעיל מציגים אירועי אפליה ספציפיים, כגון אפליה כנגד קבוצה והסתה.

כמו כן נרשמו “אירועים כלליים עם היבט של אפליה” (אירועי CODIS). אלה אירועים שלא נחקרים בגלל אפליה כגון הרס ואלימות אלא אירועים בהם שיחקה האפליה תפקיד חשוב. המתקפה כנגד מסעדת הכרמל בדצמבר האחרון הינה דוגמא לאירוע כזה. דו”ח OM מסכם:

עובדה נפוצה בהיבט האפליה היא כאשר האפליה שיחקה תפקיד במניע או כאשר היא משמשת כמניע לביצוע מעשה קשה יותר”. 

בסך הכל נרשמו 187 אירוע CODIS הקשורים ל- 154 אירועים שונים. תקריות אנטישמיות מהוות 10% מכלל המעשים , כפי שניתן לראות בתרשים הבא.

למרות שהיהודים מהווים רק 0.3% מכלל האוכלוסייה בהולנד הם פעמים רבות נופלים קרבן לאפליה. CIDI תומך באימוץ הגדרת האנטישמיות כדי להכיר טוב יותר באנטישמיות ולהיאבק בה. בנוסף לכך מעוניין CIDI להעלות את רמת הענישה בגין מה שמכונה “פשעי שנאה”, פשעים שבהם האפליה היא המניע. רעיון זה עולה בקנה אחד עם ההצעה של המפלגות ChristenUnie ו- GroenLinks מוקדם יותר השבוע, על מנת שניתן יהיה להתמודד עם פשעי שנאה בצורה יעילה יותר.