LOADING

Type to search

סקרים צרפת

53% מאמינים שציונות = קונספירציה יהודית 

Share
מקור: uejf

53% מהאוכלוסייה מאמינים כי הציונות היא ארגון בינלאומי שמטרתו להשפיע על העולם והאנושות לטובת היהודים, כך עולה מסקר שביצע ארגון הסטודנטים היהודים בצרפת (UEJF) ופורסם היום. עוד עולה בסקר, בו השתתפו 1,007 נשאלים, כי 11% מהם מאמינים שהציונות היא אידאולוגיה גזענית.

26% מהנשאלים הסכימו גם עם האמירה כי חרם על ישראל הוא מוצדק, ו-38% טענו שקיומה של ישראל מעודד אנטישמיות. 57% מהנשאלים אף טענו כי ישראל היא “איום ליציבות המזרח התיכון”, ויותר אנשים הגדירו אותה כתאוקרטיה, מאשר כדמוקרטיה או כמדינה נורמלית. הסקר גם חשף בורות בנוגע לישראל, כאשר רק שליש מהנשאלים ידעו שהיא הוקמה בשנת 1948, וכמעט רבע מהנשאלים האמינו כי היא הכריזה על עצמאותה אחרי 1980.

עם זאת, ולמרות הנתונים הקשים, 54% מהנשאלים הסכימו שאנטי ציונות היא סוג של אנטישמיות, ו-59% הסכימו שהציונות היא תנועת השחרור של העם היהודי.