LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים גרמניה תעמולה

הערות פרשנות אנטישמיות בספר מחזור

Share
מקור: swr

Eppingen – ספר המחזור של בוגרי בית הספר התיכון העיוני הָרטמָאני ב- Eppingen צצו והופיעו הערות פרשנות אנטישמיות. המנהל הורה להפסיק מייד את מכירתו.

על מנת להגיע אל מלוא החומר עבור ספר המחזור של הבוגרים, אשר מכיל כ- 300 עמודים  – השליכו המפיקים, בין היתר, על אפליקציה מסוימת. כאן יכול היה כל אחד מהתלמידים לרשום את הפרופיל שלו, לשלוח תמונות וכן להעיר הערות פרשנות לגבי רשומות אחרות. שני תלמידים חיברו בזאת בסך הכל ארבע מימרות אנטישמיות –  כך נאמר. התלמידים האחראים בוועדת ספר המחזור התעלמו מהן בעת הביקורת הסופית על הכנתו.