LOADING

Type to search

גרמניה דו״חות שנתיים

פחות עבירות פליליות אנטישמיות

Share
מקור: t-online

מספר העבירות הפליליות האנטישמיות ירד בשנה הנוכחית בבירור באזור דרום המערב. בין ינואר ומאי, תועדו על פי משרד הפנים 29 עבירות שיש בהן עוינות כלפי יהודים. 27 מתוכן שויכו לזירת העבריינים התוקפנים משורות הימין הקיצוני. עבירה אחת נפלה תחת הקטגוריה “אידיאולוגיה דתית”. מקרה אחד היה בלתי ניתן לשיוך, כפי שהמשרד לעיל הוסיף לדבריו בהודעתו.

בשנה שעברה, עמד מספר המקרים באותה התקופה על מספר, שהינו בבירור גבוה יותר: מינואר עד מאי 2017, נרשמו בסך הכל 46 עבירות פליליות אנטישמיות, כאשר 45 מתוכן היו על רקע פעילות ימין קיצוני. משרד הפנים מציין, כחומר למחשבה לצורך השוואה, שהסטטיסטיקה של שנת 2017 נשלמה, בעוד שביחס לחמשת החודשים הראשונים של 2018 עדיין יכולים להגיע דיווחים מאוחרים יותר, למשל עקב תלונה למשטרה שהוגשה רק בהמשך הדברים.