LOADING

Type to search

אירוע אלים גרמניה

התקפה אנטישמית על משתתפים ב”ברלין חובשת כיפה”

Share
מקור: RIAS
ברלין – בדרך להפגנה תחת הכותרת “ברלין חובשת כיפה” הותקפה ביום רביעי שעבר קבוצה של שישה אנשים, וספגה עלבונות אנטישמיים. ארבעה מהאנשים הנוגעים לדבר חבשו כיפות, ושניים מהם – גם ענדו, באופן נגלה לעין, שרשרת עם מגן דוד אדום.
הנוגעים לדבר חלפו בדיוק לאורך רחוב אָייזֶנָאכֶר באזור Schöneberg, כאשר בצד השני של הרחוב נעה לקראתם קבוצה של שישה גברים ואישה אחת. לפתע פתאום, החֵלה הקבוצה לרוץ לכיוונם של האנשים הנוגעים לדבר. הנוגעים לדבר ניסו להמשיך בדרכם, אולם הקבוצה חסמה בפניהם את הדרך. אדם אחד שאל: “אז לאן אתם רוצים להגיע? לאירוע של הציונים ברחוב פָזָאנֶן?”. אחד מהאנשים הנוגעים לדבר השיב: “אך, בחייך, תפסיקו עם החרא!”, וניסה להמשיך בדרכו. אבל הקבוצה שוב חסמה את הדרך. אדם אחד ירק לרגליו של אחד האנשים הנוגעים לדבר, ואילו אדם שני ירק בפנים לאדם אחר הנוגע לדבר. בנוסף לכך הם קראו: “תתנדפו, אתם היהודים” וכן “אנחנו שוברים לכם את הראש, אנטי-גרמנים”. אז החֵלו חמישה מתוך שבעת האנשים להיכנס ולדרוך על הנוגעים לדבר. אלה האחרונים הצליחו להתגונן ואז להמשיך בדרכם, והקבוצה התוקפת נסוגה. לאחר שהאנשים הנוגעים לדבר כבר התקדמו כברת דרך הגונה, קראו התוקפים מאחורה, לעֵבר האנשים הנוגעים לדבר: “חרם על ישראל!”.