LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים ספרד

דו”ח ראקסן – מיוחד 2017

Share
מקור: Europa press

ספרד רשמה כ-600 אירועים ופשעי שנאה, לפי הנתונים של ‘דו”ח ראקסן 2017‘ (Informe Raxen 2017). למרות זאת, “התנועה נגד חוסר סובלנות” (Movimiento contra la Intolerancia), ארגון המופקד לניהול רישומים, מציין שלפי הסוכנות של זכויות היסוד של הקהילה האירופית, רק 10% מסה”כ ההתקפות בפועל הן אלה שנרשמות. לכן, הארגון הנ”ל מעריך שסה”כ פשעי השאנה “יכולים להגיע למספר אירועים בין 4,000 ל-6,000”, ועקב כך קורא להפעיל את ההזעקות.

לפי קהילות האוטונומיות בהן נרשמו יותר אירועים ופשעי שנאה וחוסר סובלנות נמצאה הקהילה של ולנסיה, עם סה”כ 87 אירועים, ואחריה קטלוניה עם 83 ומדריד עם 82 אירועים.

אנדלוסיה רשמה 59 מקרים, וקסטיליה-לאון ובאלאריים 48 ו-41 בהתאמה. אחריהן חבל הבסקים ומורסיה, עם 40 ו-34 בהתאמה. במקומות האחרונים נמצאו נווארה וארגון עם 26 מקרים כל אחד. יתר הקהילות מצחלקים ב-75 מקרים נותרים.

לפי סוגי האירועים, הכי גדולים ב-2017 היו ההתקפות הגזעניות או של שנאת זרים והאלימות בכדורגל. כמוכן, היו תופעות של הומופוביה / פחד לעוני, אלימות ניו-נאצי ושנאת קיברנטי / הטרדה בבית ספר.

לפי “התנועה נגד חוסר סובלנות” היה צורך לחוקק חוק כולל נגד פשעי שנאה וחוק כללי נגד כל הפליה ופעולה של חוסר סובלות. חוקים כאלה יכולים לשמש כדי לעודד תלונות ולהיטיב בתמיכה לקרבנות.

עוד אמצעי דרוש יכול להיות הסגירה של אתרים שמעודדים ומסיתים לשנאה, להפליה והאלימות. הארגון מבקש גם לאסור קונצרטיים המונים, והן הפגנות וכל צורה של פעילויות שמעודדים גישות אלה. כמו כן להפוך לבלתי חוקים את הארגונים, מוסדות או מפלגות פוליטיות שיעודדו יוזמות כגון אלה.