LOADING

Type to search

בריטניה תעמולה

הקהילה היהודית בבריטניה דוחה את ההנחיות החדשות של מפלגת הלייבור בכל הקשור לאנטישמיות

Share
מקור: jpost

מנהיגי הקהילה היהודית בבריטניה מתחו ביקורת חריפה על ההגדרות החדשות בנושא הטיפול באנטישמיות שפרסמה מפלגת הלייבור הבריטית, בטענה כי השמיטו סעיפי מפתח  הכלולים בהגדרה המקובלת של הארגון הבינלאומי לזיכרון השואה.

ההנחיות החדשות של מפלגת הלייבור, שפורסמו לראשונה בתוכנית הרדיו של LBC, מבוססות על הגדרת העבודה של IHRA בנושא האנטישמיות, אך אינן כוללות מספר סעיפים מרכזיים.

מדובר בין היתר בסעיף המאשים את האזרחים היהודים כי הם נאמנים יותר לישראל מאשר לאינטרסים של המדינות בהן הם חיים, וכן יישום סטנדרטים כפולים כלפי ישראל בכך שמחייבים אותה בהתנהגות שאינה נדרשת משום מדינה דמוקרטית אחרת.

הסעיפים הספציפיים בהנחיות החדשות של הלייבור גם משמיטים את הסעיפים של IHRA שלפיהם “שלילת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית, למשל בטענה שמדינת ישראל היא יישות גזענית”, ו”שיטת השוואות של המדיניות הישראלית העכשווית לזו של הנאצים”, הן פעולות אנטישמיות.

 

פסקאות נפרדות בהנחיות החדשות של הלייבור קובעות: “למפלגה ברור שלעם היהודי יש זכות להגדרה עצמית כמו כל עם אחר”, וכי “להכחיש זכות זו היא להתייחס לעם היהודי באופן בלתי שוויוני ולכן מהווה סוג של אנטישמיות”.

הקווים המנחים החדשים של הלייבור קובעים כי אין זה אנטישמי להשתמש במטאפורות של התנהגות היסטורית לא הולמת כדי לבקר את מדיניותה של ישראל, אך ציין כי דו”ח קודם על האנטישמיות שאומץ על ידי המפלגה מתנגדת ל”שימוש במטאפורות כגון היטלר, נאצי ושואה, עיוותים והשוואות בדיונים על ישראל-פלסטין בפרט”.

מועצת הנציגים של יהודי בריטניה, יחד עם מועצת המנהיגות היהודית, שני ארגונים יהודיים מובילים, אמרו בתגובה לקריטריונים שהם לא מבינים מדוע מפלגת הלייבור סירבה לאמץ במלואה את הנחיות ה- IHRA. הם טענו כי הקריטריונים אומצו על ידי ממשלת בריטניה, אסיפות אזוריות, 124 מועצות מקומיות ועוד ממשלות רבות ברחבי העולם.

“אי אפשר להבין מדוע הלייבור מסרבת לקבל על עצמה את ההגדרה האוניברסלית הזו. מעשיה רק ​​מדללים את תוכן ההגדרה ומגבירים עוד יותר את חוסר האמון שיש ליהודי בריטניה כלפי המפלגה בכל הקשור להתמודדות עם האנטישמיות בתוך תנועת הלייבור”, אמרו הארגונים.

הקמפיין נגד האנטישמיות בבריטניה היה אף הוא ביקורתי מאוד כלפי הלייבור, ואמר כי על-ידי השמטת חלק מהנחיות ה- IHRA, נראה כי הלייבור מעניק לגיטימציה לכמה צורות של אנטישמיות.

“ארבעת הדוגמאות שהוסרו על ידי מפלגת הלייבור הן מרכזיות להבנת האנטישמיות לאחר השואה והאנטישמיות של השמאל הקיצוני שכעת מחזיק את מפלגת הלייבור בידיו”, אמר ה- CAA.

“היא מונעת על ידי השנאה האובססיבית למדינת ישראל מצד סיעת קורבין ונדמה כי היא נועדה לתת דרור לצורות מסוימות של שיח אנטישמי שאין להן מקום בחברה דמוקרטית ליברלית”, הוא הוסיף, בהתייחסו למנהיג מפלגת הלייבור, ג’רמי קורבין.

ביום רביעי, ראשי מפלגת הלייבור היהודים וארגון מפלגת הלייבור, כתבו מכתב למזכיר מפלגת הלייבור כמחאה על ההנחיות שיפורסמו בקרוב.

“הקהילה היהודית ותנועת הלייבור היהודית סבורות שההגדרה הטובה ביותר של האנטישמיות היא ההגדרה המלאה של IHRA, כולל הדוגמאות שלה”, כתבה חברת הפרלמנט לוצ’יאנה ברגר ויו”ר ה- JLM, אייבור קפלין.

 “אין צורך לשנות בה דבר, ולא ברור עבור מי שינויים אלה בוצעו. אנחנו לא יכולים לתת לאנטישמים לצאת מהכלא בחינם”.

מפלגת הלייבור הותקפה בהאשמות על אנטישמיות בשנים האחרונות, ובמיוחד לאחר בחירתו של קורבין כראש מפלגת הלייבור ב -2015, עם מספר רב של חברי מפלגה, בהם מנהיגים בולטים כמו ראש העיר לשעבר, קן ליווינגסטון, שהואשם בהבעת רגשות אנטישמיים.