LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים צרפת

CNCDH – דו”ח על המאבק נגד גזענות, אנטישמיות ושנאת זרים לשנת 2017

Share
מקור: cncdh

המדווח העצמאי הלאומי על המאבק נגד כל צורות הגזענות, וועדת הביקורת הלאומית על זכויות האדם (CNCDH) מפרסמת לשימוע את הדו”ח השנתי ה-27 על המאבק נגד גזענות, אנטישמיות ושנאת זרים.

עם יותר מ-750 תלונות שהוגשו כל חודש, ניתן לאשר כי בשנת 2017, המגמה הכללית בנוגע למעשים גזעניים שדווחו לכוחות המשטרה עדיין בירידה. למרות המגמה החיובית המשמחת, הנטיה לגזענות בצרפת עדיין מדאיגה ביותר; התקדמות ניכרת של המעשים היותר אלימים דורשת ערנות גדולה מאוד. גם אם הדבר מתייחס לכלל המיעוטים, נראה כי היהודים פגועים יותר.

ההערכה היא כי 3% בלבד מקורבנות הגזענות מגישים תלונה, 17% במקרה של איומים ו-30% במקרים של אלימות גזענית. מספר נמוך זה של הגשת תלונות נקרא גם “המספר השחור”.

ה-CNCDH מזהירה שוב את הרשויות הציבוריות על העובדה כי שיעור הקורבנות למעשים גזעניים שאינם מגישים תלונה ממשיך להיות גבוה מדי. עדיפות הפעולה הציבורית חייבת להתמקד בעידוד להגשת תלונה, לשפר את רמת המקצועיות של שירותי הקבלה ולעודד חקירות מעמיקות יותר. ה-CNCDH ממליצה גם על מינוי חוקרים מומחים בתחנות המשטרה או על הרחבת היקף הפעולה של מומחי LGBT שכבר מונו. בענין זה, יש לתת עדיפות להגשת תלונה במקום רישום הצהרה פשוטה אשר אם אינו אסור, כלל לא מומלץ .

מעשי הגזענות האלימים ביותר מביאים לשכיחת הגזענות ה”רגילה” אשר פוגעת בחיי היומיום של מספר אנשים (מבטים עוינים, בדיקות משטרתיות מפליות, דיבור מעליב, הפליות בחיפוש דירה או מקום עבודה…). העמותות מצהירות כי החשיפה לביטויים אלה היותר עדינים של הגזענות נהפכה למין שגרתיות והרגל אצל הקורבנות. ה-CNCDH קוראת לרשויות הציבוריות להכיר ללא דיחוי בחומרת התופעה ולגייס את כל האמצעים למאבק נגד תופעה זו.

ה-CNCDH מברכת על אימוץ התוכנית החדשה הבינמישרדית למאבק נגד גזענות ואנטישמיות (2018-2020), שהוגשה ע”י ראש הממשלה ב-19 במרץ 2018. התוכנית באה בהשראה להמלצות שנוסחו והועברו לארגון DILCRAH ע”י ה-CNCDH בחודש דצמבר 2017.

בדו”ח השנתי שלה, מציעה ה-CNCDH דרכי פעולה נוספים במטרה לקדם הכשרה פעילה בבית הספר בנושא האזרחות ולהיאבק נגד גל השנאה באינטרנט. היא קוראת ומזכירה לרשויות הציבוריות על חובתם לדוגמת התנהגות הן במילים והן במעשים, וכי בחובתם לדאוג תמיד לחיזוק הקשר החברתי.