LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים שוייץ

דו”ח האנטישמיות בשוויץ דוברת הגרמנית לשנת 2017

Share
מקור: antisemitismus

 

בשנת הדו”ח 2017, תועדו בשוויץ דוברת הגרמנית 39 תקריות אנטישמיות מחוץ לאינטרנט. מדובר בראש ובראשונה במקרים, אשר הועברו ללשכת הרישום והדיווח של התאחדות הקהילות היהודיות בשוויץ  (SIG בראשי התיבות בגרמנית), או אשר עליהן דיווחו אמצעֵי התקשורת. לצורך הניתוח, נלקחים בחשבון הפרשנויות המתועדות בעיתונים אינטרנטיים וכן מקרים באינטרנט, אבל אלה אינם מובאים בחשבון בחישוב המספר הכולל של התקריות. ואולם, השוואה עם התקריות שתועדו על אותו הבסיס בשנים שעברו [66 תקריות בשנת 2014; 15 תקריות בשנת 2015; 25 תקריות בשנת 2016] מראה, כי מספרן של התקריות אשר מחוץ לאינטרנט שוב עלה. על כל פנים, על סמך המספר הגבוה יותר של תקריות אשר נרשמו השנה לא ניתן להסיק גידול בהתאמה במספר התקריות האנטישמיות, שכן ניתן לייחֵס את התנודות גם להתנהגות שונה מבחינת הדיווח. בהתאם למחקר של הסוכנות לזכויות יסוד FRA של הקהילייה האירופאית משנת 2013, עד לכדי 70 אחוז מהתקריות האנטישמיות אינן מדֻווחות.

בניגוד לתקריות האנטישמיות, אשר בתקופות מסוימות מושפעות באופן חזק ומשמעותי מאירועים פוליטיים בפנים המדינה ומחוצה לה, הרי שהלכי הרוח של השוויצרים בנוגע ליהודים באופן כללי – משתנים פחות. בהתאם למחקר שפורסם בשנת 2017 על הלשכה הפדראלית השוויצרית לסטטיסטיקה, עד לכדי 12 אחוז מהנשאלים התאפיינו בהלכי רוח עוינים ושליליים ביחס ליהודים.

מסקנה

בשנת 2017 עלה מספר התקריות האנטישמיות שתועדו, ביחס לשנה שעברה, גם בשוויץ הגרמנית. שוב ושוב מגיעים הדברים לכלל אִיומים ומעשי אלימות, כמו גם לכדי מכתבים המוּנעים מאנטישמיות. מעל לכל, נעשה באופן הולך וגובר שימוש לרעה באינטרנט לשם העברת מסרים של שנאה. עכבות ומחסומים נעלים אט אט, ויותר יותר עבריינים מסיתים בגלוי, תוך שימוש בשמם האמיתי. גזענות ואנטישמיות זוכות לפלטפורמה ציבורית באינטרנט, דרך אמצעִי התקשורת החברתיים כגון פייסבוק, יוטיוב וטוויטר, או באמצעות רשומות בלוֹגים וטורי פרשנות של עיתונים אינטרנטיים.