LOADING

Type to search

בריטניה מאבק באנטישמיות

השופטים קבעו כי רשויות מקומיות חייבות לשקול השפעה של BDS על הקהילות היהודיות

Share
מקור: Jewish news

שלושה שופטי בג”ץ קבעו כי כאשר באות המועצות לדון על החרם נגד ישראל, עליהן לקחת בחשבון את ההשפעה על האוכלוסייה היהודית באזור.

המקרה, שהובא בפני בית המשפט על ידי ארגון Human Rights Watch) JHRW), דן בהחלטות “מוסוות” שהתקבלו כדי לתמוך בקמפיין ה- BDS על ידי הרשויות המקומיות.

עורכי הדין של מועצת העיר לייקסטר, שבה הצביעו בשנת 2014 בעד החרם על סחורות מהתנחלויות, טענו כי בהחלטות כאלה לא צריכות המועצות להתחשב בביטול האפליה, ההטרדה ובטיפול יחסי שכנות טובים.

המועצה טענה כי אם תצטרך להתחשב בכל הזכויות הללו, תפגע חובה זו בזכויות חברי המועצה לחופש הדיבור. אולם השופטים לא הסכימו, ופסקו כי דיונים אלו אכן מהווים עניין עבור ה- PSED, החובה לשוויון בסקטור הציבורי.

הדוגלים בחובה זו תיארו את החלטת השופטים השבוע כ”ניצחון משמעותי ועקרוני”. הם אמרו עוד כי הטענות של מועצת לייקסטר היו “מזעזעות”.

מועצת לייקסטר אימצה את החלטת ה- BDS לפני שהמחלקה לקהילות ולשלטון מקומי של הממשלה פרסמה ה-  Public Procurement Note לרשויות המקומיות, והזהירה אותן כי אין לקבל החלטות מסוג זה מחשש להשפעות שליליות על יחסי הקהילה.

הקמפיין למען סולידריות עם פלסטין הצליח לשכנע את בית המשפט הגבוה לצדק כי הממשלה פעלה בצורה לא נכונה כאשר היא ניסתה להשתמש בחוק הפנסיה כדי לצמצם מסעות פרסום של BDS, אבל פסק דין זה בוטל בחודש שעבר.

דובר ה- JHRW אמר כי “פסק דין זה הוא ניצחון חשוב נגד האנטישמיות וכל צורות האפליה … הוא למעשה מציין את הסוף להחלטות אנטישמיות וכל אפליה אחרת בממשל המקומי”.