LOADING

Type to search

אוקראינה חילול

חילול קברי אחים המוני באוקראינה

Share
מקור: ynet

נמירוב – ערב יום השואה – עצרה המשטרה המקומית חשודים שחפרו את קברי האחים של יהודי העיירה נמירוב שנרצחו בשואה, במטרה לשדוד דברי ערך שקיוו למצוא בין העצמות.

החשודים, בני 50 ו-52, ארזו את העצמות בתוך שקי אשפת בניין, כפי שמוסרת משטרת ויניצה, עיר המחוז שאליה משתייכת נמירוב. אין זו הפעם הראשונה שבה נערכים ניסיונות לבזוז קברי נספים יהודים: האוקראינים מאמינים כי לפני שנרצחו בשואה, בלעו היהודים את תכשיטי הזהב. כך הם מנסים, מדי פעם, לחפור את קברי האחים על מנת למצוא את “הזהב היהודי”.

בתקריות קודמות הפרידו החופרים בין העצמות לבין שיני הזהב שאותן עקרו מהגולגולות והתכשיטים. אך הפעם ארזו את העצמות בשקי אשפה, והותירו בור פתוח – קבר אחים שמעליו מצבה המנציחה את הטבח הנורא שביצעו הנאצים ביהודי העיר וכן יהודים מבוקובינה ובסרביה, בין השנים 1941-1944.