LOADING

Type to search

פולין תעמולה

כתובות אנטישמיות בעיר הולדתו של האפיפיור

Share
מקור: wadowice24
Wadowice – את עיר הנופש הפופולרית Wadowice, את השדרות שעל נהר סקָאווָה – מקשטות כבר מזה זמן ארוך כתובות אנטישמיות. הן בולטות לעין במִפתחים של גשר הדרכים.
 
“היזכר ב- … היהודית, שכן אתה נמצא בעיר על נהר הוויסלָה – כך כתב “פלוני אלמוני” בזעם אלים.
הכתובות לא הופיעו היום וגם לא אתמול. הן מקשטות את מִפתח הגשר מזה כבר זמן ארוך ביותר, ומה שגרוע יותר – איש לא מגיב. זה כאילו שאיש לא שם לב ולא ראה בהן שום דבר רע.