LOADING

Type to search

גרמניה דו״חות שנתיים

דו”ח תקריות אנטישמיות בברלין בשנת 2017

Share
מקור: RIAS

המרכז למחקר ומידע על אנטישמיות הממוקם בברלין (RIAS) פרסם את הדו”ח שלו לגבי תקריות אנטישמיות ב-2017. על פי הנתונים, דווחו בסך הכל 947 אירועים בתקופה זו. מדובר בעלייה של 60% לעומת 2016, אז דווחו רק 590 מקרים.

לעלייה הברורה במספר הכולל של התקריות האנטישמיות שנרשמו, לעומת 2016, יש על פי RIASסיבות שונות. מחד, רשת הדיווחים, אשר מצויה עדיין בתהליך הקמה, הופכת משנה לשנה ליותר מוּכרת. ניתן, על כן, לצאת מנקודת הנחה שב- 2017 יותר אנשים ידעו על אפשרות הדיווח אצל RIAS, ועשו בכך שימוש בהתאם.