LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים קנדה

עלייה דרמטית באנטישמיות בטורונטו

Share
מקור:  Israel national news

משטרת טורונטו פרסמה את הדוח השנתי על פשעי שנאה בעיר, וממנו עולה כי בשנה האחרונה דווחו 186 אירועי שנאה, נתון המבטא שיא ועלייה של 28 אחוזים בהשוואה לשנה הקודמת.

שיעור פשעי השנאה שהופנו כלפי יהודים עלה ב-23 אחוזים, מ-43 ל-53.

הקהילה היהודית מהווה רק 3.8 אחוזים מכלל האוכלוסיה בטורונטו, אך היא היוותה יעד ל-28 אחוזים מפשעי השנאה.

18 אחוזים מכלל אירועי השנאה כונוו נגד מוסלמים. בשנת 2015 דווחו 26 מקרים של אירועי שנאה כלפי מוסלמים, בשנת 2016 ירד מספר אירועי השנאה ל-22 ובשנת 2017 המספר עלה ל-33.