LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים קנדה

דו”ח אירועים אנטישמיים בקנדה לשנת 2017 

Share
מקור: bnaibrith

בקנדה נרשמו מספר שיא של אירועים אנטישמיים ב -2017, כך דיווח בני ברית קנדה בדו”ח השנתי.

1,752 תקריות של הטרדה, ונדליזם ואלימות דווחו, עלייה של 1.4% לעומת השיא של 1,728 בשנה שעברה, על פי דו”ח אירועים אנטישמיים לשנת 2017.

הרוב המכריע של האירועים התרחש בשני הפרובינציות הגדולות של קנדה. אונטריו רשמה כמעט מחצית, עם 808, בעוד קוויבק היה 474. השאר היו מפוזרים בין שמונה מחוזות אחרים של המדינה.