LOADING

Type to search

גרמניה חילול

לוחית זיכרון יהודית נמרחה בסיסמאות נאציות

Share
מקור: rp-online

Klewe – הלוחית לזכר מה שקרוי בית היהודים ב- Klewe נמרחה בכיתוב עם סיסמאות אנטישמיות. המשטרה ב- Krefeld האמון על ההגנה על החוקה ושלטון החוק קיבל לידיו את החקירות בעניין.

 

העבריינים שביצעו את המעשה, ואשר עדיין לא ידועה זהותם, כתבו את הטקסט המסית, הידוע למערכת שלנו, עם מָרקֶר על גבי לוחית מפליז. לאחר נטילת הראיות למשמרת על ידי הכוחות המבצעיים, ניקו עובדי עיריית קלֶווֶה את לוחית הזיכרון.