LOADING

Type to search

גרמניה תעמולה

כתובת נאצה אנטישמית

Share
מקור: RIAS

Neuwied – בצד האחורי של שלט באזור הריין, סמוך Neuwied, התגלה אִיום אנטישמי בהשמדה, אשר היה מכוון באופן כללי נגד יהודים, אבל גם נגד פוליטיקאים ברמה הפדראלית וברמת מדינות המחוז, וכן נגד אדם, איש החברה האזרחית המקומית, אשר מותח ביקורת על קיצוניות ימנית ועל פופוליזם ימני.

על גבי השלט הופיע הכיתוב “יהודים לגז + שמו של אדם הנוגע לדבר + Dreyer + Maas”. לצד זאת נמרח  ציור של צלב קרס. הכיתוב הוסר מייד, והמשטרה חוקרת בעניין.