LOADING

Type to search

מחקרים

ברומטר האנטישמיות 2017

Share
מקור: CAA
קמפיין נגד אנטישמיות (CAA) ביקש מ- YouGov לסקור את עמדות האוכלוסייה הבריטית כלפי יהודים בשנים 2015, 2016 ו- 2017. CAA עבדה עם שותפים נוספים על מנת לנתח את תגובותיהם של יהודי בריטניה לאנטישמיות בשנים 2016 ו -2017.
הנתונים מראים שהחברה הבריטית מתנערת מדעות קדומות אנטישמיות. ב- 2015 חלה ירידה של 45% בדעות הקדומות באוכלוסיית בריטניה, ב- 2016 הייתה ירידה של 39% וב -2017 של 36%. למרות ירידה זו מחזיקים עדיין חלקים ניכרים של החברה הבריטית בהשקפות אנטישמיות.
גברים, אנשים מבוגרים ואנשים השייכים למעמד החברתי הנמוך נוטים להיות יותר אנטישמיים מאשר נשים, אנשים צעירים ואנשים מהמעמד החברתי הגבוה.

קמפיין נגד אנטישמיות (CAA) ביקש מ- YouGov לסקור את עמדות האוכלוסייה הבריטית כלפי יהודים בשנים 2015, 2016 ו- 2017. CAA עבדה עם שותפים נוספים על מנת לנתח את תגובותיהם של יהודי בריטניה לאנטישמיות בשנים 2016 ו -2017.

הנתונים מראים שהחברה הבריטית מתנערת מדעות קדומות אנטישמיות. ב- 2015 חלה ירידה של 45% בדעות הקדומות באוכלוסיית בריטניה, ב- 2016 הייתה ירידה של 39% וב -2017 של 36%. למרות ירידה זו מחזיקים עדיין חלקים ניכרים של החברה הבריטית בהשקפות אנטישמיות.

גברים, אנשים מבוגרים ואנשים השייכים למעמד החברתי הנמוך נוטים להיות יותר אנטישמיים מאשר נשים, אנשים צעירים ואנשים מהמעמד החברתי הגבוה.

כמעט אחד מכל שלושה יהודים בריטים שוקל לעזוב את בריטניה בגלל האנטישמיות. רק 59% מיהודי בריטניה מרגישים רצויים בבריטניה לעומת 17% שמרגישים לא רצויים. בשנתיים האחרונות 37% מיהודי בריטניה מסתירים את יהדותם בפומבי. זה לא מפתיע לאור הגידול של 45% בפשיעה האנטישמית מאז 2014.

בשנת 2017, אחד מכל חמישה יהודים בריטים חש כי ליהודים אין עתיד בבריטניה ורק 41% מיהודי בריטניה חשים כי ליהודים יש עתיד באירופה.

יהודי בריטניה רואים את האסלאמיזציה כדאגה הגדולה ביותר שלהם, כאשר השמאל קיצוני והאנטישמיות בימין הקיצוני באים רק במקום השני והשלישי.

כשנשאלו על האנטישמיות בשיח בנושא ישראל, הגיבו היהודים הבריטים באופן חד משמעי ונחרץ: 78% היו עדים לאנטישמיות במסווה של הערה פוליטית על ישראל או על הציונות, 81% אמרו כי הטיה תקשורתית נגד ישראל מזינה את רדיפת היהודים בבריטניה ו -78% חששו מהטקטיקות שהשתמשו בה להחרים את ישראל.

יהודי בריטניה מסרו חוות דעת שלילית ביותר על אכיפת החוק בבריטניה. 64% סברו כי הרשויות אינן עושות די כדי לטפל ולהעניש את מבצעי המעשים האנטישמיים, ורק 39% סברו כי אלה שביצעו את הפשעים האנטישמיים נגדם, ייענשו.

בפעם הראשונה, יותר ממחצית יהודי בריטניה סבורים כי ה- CPS עושה מעט מדי על מנת להילחם באנטישמיות, וכמעט מחצית מיהודי בריטניה השמיעו ביקורת כנגד בתי המשפט.

תומכי מפלגות השמאל נוטים להיות פחות אנטישמיים מאשר אלה בימין. אך הנתונים אינם מציעים כי משאל העם באיחוד האירופי שיחרר את האנטישמיות.

76% מיהודי בריטניה חשו כי אירועים פוליטיים גורמים לעלייה באנטישמיות, ובמשך שנתיים חשדו היהודים הבריטים כי מפלגת הלייבור אנטישמיות.

הכישלון של הרשויות לפעול נגד פשעים בעלי רקע אנטישמי ונגד אנטישמיות בפוליטיקה, השפיעו קשות על תחושת הביטחון של יהודי בריטניה.