LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים

אנטישמיות ב- Prenzlauer Berg

Share
מקור: prenzlauerberg-nachrichten

שיש אנטישמיות וגם תמיד הייתה אנטישמיות ב- Prenzlauer Berg – ידוע לא רק מאז ההתקפה האחרונה על חובש כיפה ב- Helmholtzkiez. מִספרי המקרים המעודכנים מציינים, על כל פנים, עלייה בתקריות האנטישמיות באזור זה בעיר. התבוננות מדוקדקת יותר וסיווג המקרים על ידי מומחים מראים, כי הדבר עלול, אך לא חייב בהכרח, לייצג עלייה בפועל.

סיעת השמאל בבוּנדֶסטָאג, הפרלמנט הפדראלי של גרמניה, מבקשת באמצעות שאילתה, מדי רבעון, לקבל לידי את כל העבירות הפליליות האנטישמיות בגרמניה, אשר מתועדות במשטרה. בהסתמך על כך, אנו חקרנו והתחקֵינו אחַר המספרים, ומנסים לצייר על בסיס זה תמונה של המצב העדכני באזור זה בעיר.

המשטרה

המשטרה מתעדת עבירות פליליות אנטישמיות באמצעות “שירות הדיווח המשטרתי הפלילי במקרים של פשיעה מתוך מניעים פוליטיים” (KPMD-PMK). בניגוד לסטטיסטיקה של פשיעה, שירות הדיווח הינו מִרשם הודעות נכנסות, כלומר  המשטרה סופרת את ההודעות הנכנסות, לא את הפתיחה בהליכי חקירה. עד להשלמת החקירות, מעריכה המשטרה את המוטיב “פשיעה ממניעים פוליטיים” כ”מוטיבציה המשוערת של העבריינים”.

העבירות הפליליות אשר נרשמו נחלקות, בדרך של חלוקת משנה, לעבירות אלימוּת, עבירות תעמולה ועבירות אחרות. עבירות אלימות הינן התקפות פיזיות גופניות על אנשים, אך גם הצתות, הפרות הסדר הציבורי או התערבויות פוגעניות ומסוכנות בתעבורה בכבישים. משמען של עבירות תעמולה הינו הפצת הסמלים של ארגונים המנוגדים לחוקה, כמו גם השימוש בהם. שאר העבירות מכילות את כל העבירות הפליליות הנוספות, לדוגמא העלבות. להלן מִספרי המקרים לגבי פּרנצלאואר בֶּרג בשנים 2015 עד 2017.

ניתן לזהות שינוי ממשי רק בעבירות האחרות בשנת 2017. בין 2016 ו- 2017 עלה מִספר המקרים מפּרנצלאואר בּרג שנכנסו למרשם – מ- 5 ל- 16. ב- 2016 נרשמו, בניגוד ל- 2017, שתי עבירות אלימות אנטישמיות. המספר הכולל של המקרים שנכנסו לדיווח בפּרנצלאואר בּרג – יותר מאשר הוכפל תוך שנה.

את כל העבירות מייחסת המשטרה לפשיעה ממניעים פוליטיים שהינה מצד ימין. הרשימה בנוגע לכלל הרפובליקה הפדראלית הגרמנית, אשר סיעת השמאל פנתה בבקשה לקבל אותה, נבדלת  – לצד הפשיעה ממניעים פוליטיים משמאל ומימין – גם על פי אידיאולוגיות זרות ודתיות, המשמשות כמניעים לעבירות פליליות אנטישמיות. יחד עם זאת: “בתחומי התופעות האחרים לא נרשמה בחלק העיר פּרנצלאואר בּרג הצטברות של מקרים, אשר מניעיהם הינם אנטישמיים”, מוסר דובר המשטרה, תומאס נוֹיֶנדוֹרף. שיעור הפענוחים במקרה של עבירות פליליות אנטישמיות הינו זעום: על פי הטענה, בשנים 2015 ו- 2016 נודע, בכל אחת מהשנים, על שני חשודים בביצוע מעשים, ואילו בשנת 2017  – נודע על שלושה. כולם היו בעלי אזרחות גרמנית.

המרשם ב- Pankow

המרשם של פָּנקוֹ מתעד מאז 2005 תקריות, בהן מעורבת עוינות כלפי אנשים תוך כדי התייחסות לקבוצות. בניגוד לשירות הדיווח המשטרתי, כולל המרשם את כל התקריות, אשר דֻווחו על ידי אזרחים במקומות שונים ברובע. פרט לכך, נרשמות גם תקריות שהינן על רף נמוך יותר, כגון גזענות בחיי היומיום או מדבקות אנטישמיות, אשר בגינן לא מוגשת תלונה במשטרה. מטרתו של המרשם איננה הפקת סטטיסטיקה לצורכי חישוב, אלא הפיכתה של ההפליה במישור המקומי לנגלֵית לעין. “אנחנו יכולים לזהות מקומות קריטיים, לפני שהם מתבססים ומתייצבים”, אומר אנדריאס ציל ממוקד הרשת נגד קיצוניות מהימין הנקראת moskito, אשר מתאם את פעילות המרשם. לעיתים קרובות במיוחד מתרחשות בהתאם לכך התקפות, שהינן בבחינת הפליה, בצומתי תחבורה כמו בתחנת הרכבת בעילית ברחוב גרָייפסווָלד, או סביב תחנת הרכבת התחתית ברחוב אֶבֶּרסוולדר. להלן המקרים מכל רחבי פָּנקוֹ, אשר נקלטו במרשם של פָּנקוֹ מאז 2012:

במעשים האנטישמיים, ניתן לזהות עלייה קלה מתמשכת. ואולם, על פי הטענה אין משמעות הדבר בהכרח, שגם מספר התקריות בפועל עלה –  כך לדברי ציל. המספר העלום ונסתר –  במקרה של תקריות אנטישמיות – מוערך באופן כללי כגבוה מאוד. על פי הטענה, העלייה במספר המקרים המדֻווחים עשוי גם להיות קשרו בכך, שלשכת  המחקר והמידע בעניין האנטישמיות (RIAS) החֶלה בעבודתה. “דיווחים מאת משפחות יהודיות, אשר חיות כאן מזה 30 שנה או יותר, מראים לנו שוב ושוב, שבגרמניה מעולם  לא היה זה אפשרי, וגם עכשיו אי אפשר – להציג בגלוי את היהדות שלך”, אומר ציל.

מרכז והמחקר והמידע בעניין האנטישמיות

בדומה למרשם של פָּנקוֹ, גם RIAS מתעד, כרשת דיווח הפרוסה בכל רחבי ברלין, על תקריות אנטישמיות. מאז 2015, RIAS פעילה במסגרת האגודה לתרבות דמוקרטית בברלין (VDK), כאשר מקום מושבו של המשרד הינו ברחוב גְלָיים בפרנצלאואר ברג. לגבי פרנצלאואר ברג, RIAS בירר וקבע את המִספרים הבאים לגבי תקריות אנטישמיות:

האם העלייה, אשר אותה ניתן לזהות בטבלה זו, מצביעה על ריבוי ותכיפות בפועל של המקרים  – עדיין קשה, על פי הטענה, לומר עד עתה, וכך מסביר אלכסנדר רָזוּמני מ- RIAS: “זה עשוי גם להיות קשור עם העובדה, שמוקד הדיווח הפך למוּכר יותר. “מצד אחד, כמות הנתונים לגבי פרנצלאואר ברג הינה מאוד קטנה. מאידך, ניתן רק לאחר חמש שנים לצאת מנקודת הנחה, שניתן לזהות התפתחויות באופן משמעותי ומהותי, שכן רק אז ניתן להניח, שיותר ממחצית מכל המעשים מדֻווחים. נכון לעכשיו, עדיין מאוד קשה להעריך מהו המספר הנעלם, הבלתי ידוע. “אבל גם לא ניתן להוציא מכלל אפשרות, שמִספר המעשים האנטישמיים אכן עלה”, מדגיש רזומני בדבריו.

במסגרת השוואה בין הרובעים בעיר, יוצא פָּנקוֹ עם 21 מקרים מדֻווחים ב- 2017 באופן יחסית טוב, והוא נמצא במקום החמישי. רוב המקרים, כלומר 151 מקרים, דֻווחו ברובע מיטֶה. שרלוטנבורג-וילמֶרסדוֹרף, פרידריכסהיין-קרויצברג ונויקלן תופסים את המקומות שניים, שלוש וארבע.

העובדה שמתוך 21 מקרים ברובע בסך הכל  – לא פחות מ- 16 אירעו בפרנצלאואר ברג  – איננה, לדברי רזומני, מפתיעה במיוחד: “ראשית, בפרנצלאואר ברג קיימת צפיפות האוכלוסין הגדולה ביותר, ושנית מתקיימים כאן רוב החיים היהודיים. אבל פרט לכך, בפרנצלאואר ברג  נמצאים פשוט יותר אנשים “על הדרך”, מאשר בחלקי העיר המצויים יותר רחוק בחוץ. על פי הטענה, המצב דומה ברובע מיטֶה: “גם שם עוברים כולם פעם, בזמן כלשהו”, אומר רזומני.