LOADING

Type to search

טורקיה מאבק באנטישמיות פולין

ראשי ערים בפולין: די לאנטישמיות

Share
מקור: ajc

ראשי הערים של ורשה, פוזנן, גדנסק וביאליסטוק לקחו חלק בועידה של הארגון היהודי-אמריקאי American Jewish Committee תחת הכותרת “לא לשנאה. ערים מתייצבות מול דעות קדומות על רקע דתי ואתני”, שהתקיימה במוזיאון POLIN לזכר יהדות פולין בורשה.

בין מאות המשתתפים בועידה היו גם שגרירת ישראל בפולין אנה אזרי, חברי פרלמנט פולניים ובכירים בעיריית ורשה, דיפלומטים זרים, ראשי ערים מכל רחבי פולין וכן נציגים של הקהילה היהודית בפולין.

במהלך הכנס לקחו ראשי הערים של פוזנן, גדנסק, ביאליסטוק וכן סגן ראש עיריית ורשה חלק בפאנל דיונים במסגרתו סיפרו על תופעות האנטישמיות והגזענות בהן נתקלו בערים שלהם, והדרכים בהן הם ניסו להילחם בתופעות האלו.

הכנס אורגן על ידי American Jewish Committee בשיתוף פעולה עם עיריית ורשה. את נאום הפתיחה בועידה נשאה ראש עיריית ורשה, חנה גרונקייביץ’-ואלץ (Hanna Gronkiewicz-Waltz), שאמרה כי התקריות האלימות על רקע לאומני, אתני ודתי מתרחשות לאחרונה באופן תדיר יותר. “אחת המשימות שלנו היא להתנגד לשנאה מסוג כזה. השנים הקרובות יהיו מבחן עבור אנשים רבים. עלינו להגיב לסוג כזה של שנאה”.

מנהלת אזור מרכז אירופה בוועד היהודי-אמריקאי, אגניישקה מרקייביץ’ (Agnieszka Markiewicz), הדגישה כי אסור לקבל את האנטישמיות כעובדה מוגמרת. “זו חובה לנקוט בפעולות במספר רבדים. מה שיקרה בערים הגדולות יקבע האם נחיה בסביבה ידידותית” אמרה מרקייביץ’. היא שיבחה את הצעדים שנקטו ראשי הערים הגדולות בפולין על מנת להילחם בתופעות האנטישמיות והגזענות שמתבצעות על בסיס דעות קדומות, והנסיונות שלהם לבנות סובלנות וכבוד בין התושבים שלהם מכל הדתות.

סגן ראש עיריית ורשה, וולדז’ימיש פשינסקי (Włodzimierz Paszyński), אמר כי “בירת פולין מקדשת את הרב גוניות שלה, עליה לשמור על כך ולהפוך את רב התרבותיות ורב הגוניות של העיר לכרטיס הביקור של ורשה”.