LOADING

Type to search

הונגריה סקרים

יהודי הונגריה רואים באנטישמיות בעיה רצינית

Share
מקור: JTA

על פי סקר שפורסם לאחרונה, מאמינים שני שלישים מיהודי הונגריה כי האנטישמיות בארצם היא בעיה רצינית, אם כי פחות ממחציתם אמרו שהם חוו זאת ממקור ראשון.

הסקר, שנערך על ידי הסוציולוגים הבולטים András Kovács  ו- Ildikó Barna  ב -2017 באמצעות ראיונות אישיים עם 1,879 מבוגרים יהודים, פורסם במסיבת עיתונאים בבודפשט. זהו המשך לסקר שנערך ב -1999 על יהודי הונגריה שבדק את התפיסות במגוון נושאים.

בנושא האנטישמיות ענו 48% מהנשאלים כי הם שמעו רטוריקה אנטישמית ברחוב בשנה שקדמה לסקר, לעומת 75% בשנת 1999. מספר המשיבים שאמרו כי חוו לפחות שלושה מקרים של אנטישמיות היה 6% לעומת 16% בשנת 1999.

עם זאת, כאשר התבקשו לכמת את מידת האנטישמיות בהונגריה, 55% מהנשאלים אמרו שהמצב “נהדר” ועוד 10% אמרו שהמצב “מצוין”.

“בשנת 2017, המצב נתפס כהרבה יותר גרוע מאשר בשנת 1999”, כותבים מבצעי הסקר.

בדו”ח השנתי שלו לשנת 2017, דיווח הארגון TEV, כי הוא רשם 37 תקריות אנטישמיות, לעומת 48 בשנת 2016, ירידה של 23%. ברוב התקריות שנרשמו בשנה שעברה ובשנת 2016 היו מעורבים בהן דברי שנאה. השאר היו מקרים של ונדליזם.

מבחינה דמוגרפית, סיפרו החוקרים כי יש כיום בין שבעים למאה אלף יהודים בהונגריה. הקהילה מאבדת כ -2,000 חברים מדי חמש שנים.

שיעור נישואי התערובת החל לעלות שוב לאחר ירידה, ועומד על 62% בקרב הנשאלים בגילאי 18-34. מספר זה ירד למחצית אצל הנשאלים בגילאי 35-44. בגיל 45-54, יש 66% נישואי תערובת.

75% מהנשאלים אמרו כי הם מרגישים “קשר רגשי חזק” לישראל, אך מספרם נמוך במקצת, בקרב 66% מהצעירים הלא דתיים. כמחצית מהנשאלים אמרו שהם שקלו להגר מהונגריה, ו -19% אמרו כי הם מתכננים זאת “ברצינות”.

הסקר נערך בשותפות עם העיתון היהודי Szombat ו- TEV.