LOADING

Type to search

מאבק באנטישמיות רומניה

חוק חדש ברומניה נגד אנטישמיות אושר פה אחד

Share
מקור: eurojewcong

חברי פרלמנט ברומניה אימצו פה אחד הצעת חוק שמטרתו להטיל סנקציות פליליות על מעשים אנטישמיים.

ההצעה התקבלה בזמן שיא – רק יומיים לאחר שהובאה לאישור בפני חברי הפרלמנט הקבועים. רק חבר פרלמנט אחד נמנע.

החוק החדש קובע כי מי שיקדם רעיונות אנטישמיים או ישתמש בסמלים אנטישמיים בציבור צפוי לעונש מאסר של עד 3 שנים. מי שימכור, יחזיק או יפיץ חומרים אנטישמיים, צפוי לעונש מאסר של עד חמש שנים.  מי שיזום, יקים, יצטרף או יתמוך בארגון אנטישמי, צפוי לעונש מאסר של עד 10 שנים.

החוק החדש מאמץ גם את הגדרת העבודה של IHRA לאנטישמיות, זאת לאחר שהממשלה אימצה אותה בשנת 2017. חבר הפרלמנט סילוויו ווקסלר יזם את החוק.

בתזכיר שפורסם, מסביר בית הנבחרים בפירוט את הצורך לאמץ את החוק החדש: “לנקוט בצעדים למניעת האנטישמיות ולהיאבק בה נובעת גם מהעובדה כי לא ניתן להתגבר באמצעים החוקיים שעומדים לרשות המחוקק היום על הפצת רעיונות אנטישמיים בציבור, על תפיסות ודוקטרינות, ועל הפצת סמלים או חומרים אנטישמיים באינטרנט ודרך רשתות חברתיות. עם זאת, יש לקדם את המאבק באנטישמיות בהקשר רחב יותר, לצד המאבק באי-סובלנות, אפליה, גזענות, שנאת זרים וכו.”

 “חשוב לציין כי בשנת 2018 חלפו 80 שנה מאז הפעלת חוקים גזעניים ואנטישמיים ברומניה שהיוו את הזרז לשואה בשטחה של רומניה. אימוץ החוק הזה יהווה גם כלי חקיקה חיוני וביטוי למחויבות הפוליטית לפעול בתקיפות נגד כל צורות השנאה כלפי יהודים “.