LOADING

Type to search

גרמניה תעמולה

דיבורים אנטישמיים בפתיחת שיחה ברכבת המאסף

Share
מקור: RIAS

Bayreuth –  במהלך נסיעה ברכבת מאסף איזורית מבָּיירוֹית ל- Kirchenlaibach, נוסע ברכבת פנה אל קבוצה המורכבת מארבעה אנשים והחֶל בזאת בדיבורים אנטישמיים. האיש התבטא במונולוג שלו, בין היתר, לגבי מועדון הכדורגל בָּאייֶרן מינכן, שאותו הוא כינה “מועדון ספורט של יהודים”.

הקבוצה, המורכבת משלושה גברים ואישה, תפסו ארבעה מושבים ברכבת המאסף. לצד קבוצת ישיבה זו ישבו גבר ואישה. כבר בתחילת הנסיעה, החֶל האיש  להשמיע לבת הלוויה שלו בנסיעה גידופים אודות “מועדון ספורט הכסף באיירן”, בעוד שהוא הריע בהתלהבות ל”מועדון ספורט הפועלים העובדים” – 1860 מינכן. פתאום הוא פנה ישירות לאישה מתוך קבוצת ארבעת האנשים הזאת, ואמר לה שהיא יודעת “רק חרא” על כדורגל, וגם לא יכולה אף פעם לדעת, מכיוון שרק מוקדם יותר מועדוני הספורט לא נשלטו, לדבריו, על ידי כסף. באותו “תור זהב טוב” זה היה עדיין מותר, פרט לכך, “לעשן וללכת מכות”. האישה שאליה הוא פנה בקושי יכלה להתערב ולהגיב, נוכח שטף הדיבור המתלהם של האיש. זה האחרון המשיך בדבריו: “באיירן  הינה מועדון ספורט של יהודים… באיירן נוסדה על ידי יהודי, אתם יודעים למה?” – האיש עשה בזאת גֶ’סטָה, מחווה של תנועת גוף טיפוסית עם האצבעות המסמלת כסף – “בגלל זה!”.

עוד לפני שהקבוצה יכלה להשיב על ההתבטאויות, עצרה הרכבת בתחנת היעד שלהם, והאנשים שאליהם הוא פנה ירדו מימנו. שני נערים, אשר יכלו גם כן לעקוב, בטווח שמיעה, אחר שטף הדיבור שלו  – צחקו על האיש, אבל פרט לכך נהגו באיפוק.