LOADING

Type to search

ארצות הברית סקרים

סקר בניו-יורק מוצא התנכלות נרחבת כלפי יהודים ומיעוטים אחרים

Share
מקור: Times of Israel

ממחקר שנערך לאחרונה בנושא הטרדה כלפי קבוצות מיעוטים עולה כי ארבעה מתוך חמישה יהודים המתגוררים בניו יורק מודאגים “מאד” ו”במידת מה” מהוונדליזם או הנזק שנגרם לרכוש שלהם מסיבות דת.

הדו”ח המסכם את ממצאי הסקר של ועדת זכויות האדם של ניו יורק וקבוצת “Strength in Numbers Consulting Group”. נמצא כי 38.7% מבין 3,105 הנשאלים – מוסלמים, ערבים, אנשים מדרום אסיה, יהודים וסיקים המתגוררים בניו יורק – דיווחו על “הטרדה מילולית, איומים או התגרות הקשורים לגזע, מוצא אתני או דת”, ואילו 13.6% דיווחו כי “נדחפו בכוונה על רציף הרכבת התחתית”.

כמעט שליש מהנשאלים, 980 איש, מזוהים כיהודים. בקרב הנשאלים היהודים, 80.4% אמרו כי הם “מאוד” או “במידת מה” מוטרדים מוונדליזם או מנזק שנגרם לרכושם בגלל היותם יהודים, לעומת 64.8% בקרב לא יהודים.

בקרב הנשאלים היהודים, 24.6% הגדירו עצמם לא דתיים או חילוניים; 18.3% ו -17.1% ראו עצמם כרפורמים וקונסרבטיבים, בהתאמה; ו -15.3% אמרו כי הם אינם שייכים לדת מסוימת. 12% מתוארים כחרדים ו -2.4% אמרו שהם חסידים.

הדתיים יותר מבין היהודים דיווחו על פעילות אנטישמית מוגברת נגדם. יהודים שהשתתפו בתפילות בבתי כנסת יותר מפעם בשבוע היו בסיכון גבוה יותר מאלה שמעולם לא השתתפו וסיפרו כי הם חוו הטרדות מילוליות –  39.2% לעומת 21%. יותר יהודים דתיים או חסידים מסרו כי הם לא התקבלו לעבודת בגלל דתם, לעומת יהודים לא דתיים או לא חסידים –  55.6% לעומת 22.8%.

הוועדה ציינה כי 71% מהנשאלים בכלל לא מדווחים על אפליה כשזאת מתרחשת.