LOADING

Type to search

גרמניה חילול

אלמונים ניתצו מצבות בבית הקברות היהודי

Share
מקור: zak

Hechingen – זה קרה שוב: כמו לאחרונה לפני 25 ו- 28 שנה, חוּלל בית הקברות  היהודי ב- Hechingen על ידי עבריינים, אשר זהותם אינה ידועה עד עתה. הם הפילו מצבה ומצבה אחרת, קטנה יותר, הם השליכו על פני חומת בית הקברות.

בשונה מאשר במעשים דומים, מוקדמים יותר, מְבַצעי הפעולה לא הותירו הפעם כתובות נאצה.