LOADING

Type to search

פולין תעמולה

מגזין פולני מפרסם בעמוד השער שלו את השאלה: “עד כמה חזק הלובי היהודי?”

Share
מקור: CAA
המגזין הפולני הימני  Do Rzeczyפרסם גיליון אנטישמי ובעמוד השער שאל את השאלה: “עד כמה חזק הלובי היהודי”.
המגזין הימני נוסד בשנת 2013 ומייצג את האוכלוסייה השמרנית הנוצרית במדינה.
המאמר מציג את “הלובי היהודי” המסתורי כמי שפועל נגד פולין כשהוא מפרסם את השאלה: “האם הממשלה הפולנית יכולה לטפל בזה?”. פולין נשלטת כיום על ידי מפלגת הצדק הימנית קיצונית, מפלגה שבה חבריה הם כולם אנטישמים.
להציב את “הלובי היהודי” נגד ממשלת פולין הלאומית היא חזרה אל האנטישמית הקלאסית, שבה יהודים מבקשים לחתור תחת האינטרסים הלאומיים. יש לה שורשים מודרניים בתיאוריות קונספירציה אנטישמיות, כגון הפרוטוקולים של זקני ציון הידועים לשמצה, אך רעיונות אלה היו גם עמוד התווך של התעמולה הנאצית.