LOADING

Type to search

בריטניה דו״חות שנתיים

מספר האירועים האנטישמיים באוניברסיטאות ברחבי בריטניה האמיר ביותר מ-60 אחוזים בשנתיים

Share
מקור: independent

הנתונים, שהתקבלו הודות לחוק חופש המידע, עוררו קריאות לאוניברסיטאות שתעשה יותר על מנת להתמודד עם הגזענות, כשברקע החשש שהמספרים עלולים להיות חמורים יותר בשל תת-דיווח.

מתחקיר שערך העיתון The Independent, עולה כי 129 אירועי גזענות לכאורה דווחו לאוניברסיטאות בבריטניה בשנת 2017, בהשוואה ל-80 אירועים בשנת 2015, עלייה של 61 אחוזים.

ורק בשנה אחת, מספר התלונות אודות גזענות מסטודנטים וסגל באוניברסיטאות עלה בכמעט רבע (23 אחוזים), הנתונים מראים, עם 105 אירועים שדווחו בשנת 2016.

מתוך 94 האוניברסיטאות אשר סיפקו נתונים דומים, בכשניים מתוך חמישה (37 אחוזים) מוסדות מספר האירועים עלה בשנתיים האחרונות.

אך היקף הבעיה הוא גדול אף יותר, זאת עפ”י אגודת הסטודנטים הלאומית (NUS) הטוענת כי ניתן לייחס את העלייה בדיווחים  למאמציהם של פעילים רשמיים בקרב הסטודנטים המנהלים קמפיינים של אי-סובלנות בקמפוסים.

הנתונים, אשר נתבקשו על ידי העיתון The Independent, אף חושפים כי מספר אירועי פשעי שנאה ממניעי דת באוניברסיטאות הוכפל באותה התקופה, מ-6 בשנת 2015 ל-12 בשנת 2017.

במשך שלוש שנים, אירועים אנטישמיים ו/או אסלאמופוביים דווחו ל-26 אוניברסיטאות בבריטניה, ובכללם כמה מוסדות מקבוצת ראסל (Russell Group), כגון, דורהם (Durham), ניוקאסל (Newcastle) ואקסטר (Exeter).