LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים הונגריה

דו”ח האנטישמיות בהונגריה לשנת 2017

Share
מקור: TEV

אחד ההיבטים החשובים ביותר במלחמה נגד האנטישמיות הוא מתן מידע מדויק אודות הגורמים לאנטישמיות והיקפה.

מסיבה זו, הקרן לפעולה והגנה (Action and Protection Foundation) שמה כמטרה לספק עוד מידע אודות הסוגיה הזו.

מדי חודש בחודשו, הקרן עוקבת אחר אירועים פומביים ואחר התקשורת ומקיימת רישום שוטף של תקריות כלשהן.

ניתוח המידע המתקבל מהניטור חודשי אחר הפעילות בשטח מסייע רבות בהגנה על הקהילה. בדו”ח שנתי זה, מסוכמת פעילות הניטור שהתקיימה בשנת 2017.

בדו”ח מכוסים שני תחומים: אירועים ופשעי שנאה ממניעים אנטישמיים. כעת, נתייחס לשני אלה כ”פשע שנאה”. בשני המקרים, חובה להוכיח את המניע האנטישמי.