LOADING

Type to search

גרמניה תעמולה

סיסמאות וציורים אנטישמיים באוניברסיטת מנהיים

Share
מקור: rnz

מָנהָיים – סטודנט גילה ביום שישי בערב, בחדרי העבודה הקבוצתיים של ספריית אוניברסיטת מנהיים, ציורים וסיסמאות אנטישמיים. לא ידוע עד עתה מיהם האחראים למעשה.