LOADING

Type to search

גרמניה דו״חות שנתיים

מספר גבוה של מעשים אנטישמיים

Share
מקור: ovb-online

מספר העבירות הפליליות האנטישמיות בבוואריה ירד קלוֹת בשנה שעברה. עם הנתון של 148 תקריות הינה נותרה גם הלאה, בהשוואה ביחס לכל העשור, ברמה גבוהה. הדבר עולה מתוך תשובה פרלמנטארית מאת ממשלת מדינת (המחוז) לשאילתה של מפלגת הירוקים בפרלמנט של מדינת המחוז. רוב העבירות הפליליות נגד יהודים או נגד מוסדות יהודים, אשר מבוצעות ממניעים פוליטיים, חברתיים, גזעניים או דתיים  –  אירעו בהתאם לכך בבוואריה עילית (67), כאשר הבאים בתור אחריהם הינם האזורים פרָנקוֹניה התיכונה (20)  ושווָאבִּיָה (19). הכי פחות תקריות היו בפָּלָטינָאט העליון  (Oberpfalz) (חמש) ובבוואריה תחתית (תשע). בפרנקוניה עילית רשמה המשטרה אחת עשרה תקריות, ואילו בפרנקוניה תחתית – 17.

הכי הרבה עבירות פליליות אנטישמיות, בהשוואה ביחס לכלל העשור, היו ב- 2007  – אז תועדו בתיקים 203 מקרים, ואילו ב- 2016 היו 181. ברוב המקרים, היה מדובר בפעולות הסתה עממית, בפעולות השחתת רכוש, וכן מה שקרוי עבירות תעמולה, כגון הצגתם לראווה של צלבי קרס. עבירות חמורות, כגון פגיעוֹת גופניות, היו עד עתה, לעומת זאת, היוצא מן הכלל, וב- 2017 מופיע בסטטיסטיקה רק מקרה אחד שכזה. באשר ל- 83 העבריינים או החשודים במעשים, אשר נחקרו עד עתה, מדובר לפי הנתונים שנמסרו, ברוב המכריע של המקרים (67), בגברים בעלי אזרחות גרמנית, והם לרוב בין הגילאים 22 ו- 50.