LOADING

Type to search

חילול רוסיה

הוצתו אנדרטאות ומצבות בבית העלמין היהודי בוורונז’

Share
מקור: culturavrn

וורונז’– בית העלמין היהודי בוורונז’ (Voronezh) שבמרכז העיר הוצת.

האש השתוללה במשך כמה שעות, קברים נשרפו וכמה ממבני העץ נשרפו. הסיבות ומבצעי השריפה עדיין לא ידועים, אך האפשרות של הצתה אינה נשללת.