LOADING

Type to search

סקרים

סקר באירופה: האם הייתם רוצים יהודי במשפחה שלכם

Share
מקור:

בסקר שנערך באירופה על ידי  The Pew Research Center בהשתתפות 24,000 נסקרים, ב-15 מדינות במערב אירופה, בנושא קבלת זרים, נשאלו הנסקרים, האם הם היו מוכנים לקבל יהודים למשפחה שלהם, התוצאות לא מפתיעות, האנטישמיות שומרת על יציבות.

בבריטניה, 23% מתוך – 1,841 נסקרים שנשאלו “האם הם מסכימים לקבל יהודי כחלק מהמשפחה שלהם”, ענו “לא“.

גם באיטליה נשאלו כמות דומה של נסקרים את אותה שאלה והתוצאות הן כמו בבריטניה.

מנגד, בהולנד שם השיבו 96% מבין 1,497 כי לא תהיה להם בעיה עם הצטרפות יהודי למשפחתם.

בגרמניה, 19% מבין 2,211 השיבו כי הם לא יקבלו יהודי אצלם במשפחה, באוסטריה, השיבו 21% גם הם “לא“.

המדינות הקתוליות ספרד, פורטוגל ואירלנד הצביעו בשיעור דומה כי לא יקבלו יהודי לחיק משפחתם.

את אותה שאלה נשאלו הנסקרים לגבי מוסלמים, והאחוזים שענו שלא יקבלו היו כמעט חצי מזו של היהודים בכל 15 המדינות שנבדקו, מה שאומר שהאנטישמיות נגד יהודים חיה ובועטת.

באיטליה, 12% מתוך 1,804 אמרו שהם לא מוכנים לקבל אפילו שָׁכֵן יהודי. תוצאות דומות היו באירלנד, פורטוגל, בריטניה, ספרד, גרמניה, שוויץ ואוסטריה.

עוד שאלה לגבי מידת הנאמנות של היהודים למדינה בה הם חיים, לא הפתיעה אף אחד, בפורטוגל ובספרד מתוך כ-1500 מרואיינים ענו כ-30 אחוז, “כי היהודים דואגים לאינטרסים של עצמם לפני שהם דואגים לאינטרס של המדינה בה הם חיים“.

גם באיטליה, בלגיה ונורבגיה, ענו כ-30%, מתוך כ-1500 נשאלים את אותה התשובה.

מקור: JTA