LOADING

Type to search

תעמולה

צלב קרס רוסס בכניסה לקריית טאהש

Share
מקור:

קריית טאהש – צלב קרס רוסס בכניסה לשכונה החרדית קריית טאהש. המשטרה פתחה בחקירת המקרה

Tags: