LOADING

Type to search

יוון תעמולה

קריקטורה אנטישמית בעיתון יווניקריקטורה אנטישמית בעיתון יווני

Share
מקור: enantiastonantisimitismo
אתונה – ביוון התפרסמה שוב קריקטורה המקשרת את המצב ברצועת עזה עם הסמיולוגיה של אושוויץ (עיתון העורכים 10/4/2018). ע”י הוספת חלקת אדמה קטנה וארבע מילים בין גדרות התיל של מחנה ריכוז/השמדה, הקריקטוריסט השווה בין מצב הפלשתינאים לשואה.