LOADING

Type to search

סקרים

שבעה מתוך כל עשרה יהודים מאמינים כי בשנים האחרונות חלה עלייה באנטישמיות

Share
מקור: yougov

לפני שבעה חודשים צעדו המפגינים ברחובות Charlottesville, VA כשהם קוראים “יהודים לא יחליפו אותנו”, והליגה נגד השמצה דיווחה כי ב- 2017 נרשמה עלייה במספר האירועים האנטישמיים. סקר חדש של YouGov מגלה כי יותר משליש מהאמריקנים (39%) בדעה כי בשנים האחרונות חלה עלייה באנטישמיות בארה”ב.

 

6093 מבוגרים בארה”ב השתתפו במחקר ב -28 בפברואר 2018. התוצאות מייצגות את האוכלוסייה בארה”ב.

1. Do you think the amount of anti-Semitic sentiment has changed in America in recent years?

Yes, it has risen39%
Yes, it has fallen12%
No, it has stayed the same21%
Don’t know28%
SEE RESULTS BY GENDER

חמישית (21%) מהאמריקאים סבורים כי רמת האנטישמיות נותרה בעינה בשנים האחרונות ו -12% סבורים שהיא ירדה.

 

שבעה מתוך עשרה אמריקאים המזדהים כיהודים (72%) סבורים שרמת האפליה נגד יהודים עלתה. רק 16% סבורים כי היא נותרה ברמה זהה לשנים עברו ו -5% מהיהודים סבורים כי בשנים האחרונות חלה ירידה ברגשות האנטישמיים.

 

קבוצות דתיות אחרות ציינו אף הם עלייה ברגשות אנטישמיים. יותר משליש מהפרוטסטנטים (37%) והנוצרים (35%) אומרים שרמת האנטישמיות עלתה בשנים האחרונות. יותר ממחצית מהאתיאיסטים והאגנוסטים (54%) העידו כי הרגש האנטישמי נמצא במגמת עלייה.

Tags:

You Might also Like