LOADING

Type to search

מחקרים

מרכז המחקר: 18 תקריות אנטישמיות בבתי ספר בברלין ב- 2017

Share
מקור: epochtimes

לשכת המחקר והמידע בברלין לעִניין אנטישמיות (RIAS) רשמה ביחס לשנת 2017, בבתי הספר בבירה, 18 תקריות אנטישמיות. אלה נעו מכתובות גרפיטי בחדרי שירותים בבתי ספר, עבוֹר בהתבטאויות של עובדי הוראה, ועד לאִיומים מילוליים ואלימות נגד תלמידים –  כך אמר ביום שלישי מנהל פרויקט RIAS, בנימין שטייניץ, לסוכנות הידיעות AFP. ביחס לשנה שעברה ספרה RIAS שבע תקריות.

 

עם זאת, שטייניץ איננו יוצא מנקודת הנחה, שהנתונים הסטטיסטיים הינם מלאים. “הרושם שלי הינו, שיש בפנינו מספר אפל ונעלם גדול”. על פי הטענה, בקֶרב הורים ואנשים הנוגעים לדבר, קיים החשש, שהמצב יחמיר ביחס לילדים שלהם, אם תקריות ידֻווחו. בנוסף לכך, על פי הטענה גם הנהלות של בתי ספר נרתעות מהחשיפה הפומבית הנוצרת עקב כך.

 

גם הממונה על המאבק בהפליה בבתי הספר בברלין, סָארָאייָה גוֹמיס, יוצאת מנקודת הנחה שקיים מספר נעלם, בלתי ידוע. “באופן עקרוני, יש לנו גידול בהיקף התקריות הגזעניות והאנטישמיות בחברה, ודבר זה נוגע גם לבתי הספר”, אמרה גומיס ל- AFP. “אנחנו חייבים להבין ולקבל על עצמנו את המאבק בגזענות ובאנטישמיות כמטלה של כלל החברה, מכיוון שילדים ובני נוער רואים מה שאנו מדגימים בפניהם במבוגרים”.

 

בשנה שעברה, פרסמה הוועדה היהודית האמריקאית סקר עם שאלות שהוצגו בפני 27 מורים מברלין. סקר זה העלה, כי לסטריאוטיפים ולדימויים עוינים אנטישמיים יש נכוחות חזקה במספר בתי ספר. “אתה יהודי” (Du Jude) הינה על פי הטענה מילת גנאי וגידוף רווחת. אבל חלק גדול מעובדי ההוראה גם דיווחו, שנושא השואה זכה להתעניינות והתייחסות בראש פתוח דווקא בקֶרב תלמידים מוסלמים.