LOADING

Type to search

איטליה אירועים אנטישמיים תעמולה

מדבקות אנטישמיות נגד ראש עיריית אודינה לשעבר

Share
מקור: ansa

אודינה – מדבקות אנטישמיות נגד ראש עיריית אודינה לשעבר, Furio Honsell, הופיעו ברחובות העיר הצפונית באיטליה.

Honsell, מתמטיקאי אשר מתמודד כעת בבחירות האזוריות של Friuli, הוצג במדים של יהודי באושוויץ עם הכיתוב “Furio Honsell, ראש העיר אושוויץ”.

Honsell מוצג גם הלוגו של אגודת הפרטיזנים ANPI, אשר הוא תמך בה.