LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים גרמניה דו״חות שנתיים

שלשול חומר תעמולה אנטישמי במוסד חינוכי לתיבת הדואר

Share
מקור: RIAS

המבורג – ב- 20 בפברואר שולשלה מעטפה חומה, בלתי מבוילת, עם חומרי תעמולה אנטישמיים וגזעניים, לתיבת המכתבים של מוסד חינוכי בהמבורג, אשר בו גם לומדים יהודים. בין היתר, הכילה המעטפה אשר על גביה הופיעו חותמות שונות, אך לא ציון פרטי השולח  – קונטרס ארוך למדי, אשר כותרתו “המניפֶסט של חירֶן (Chyren) לשם חיסולה של היהדות, במידת האפשר בדרכי שלום”. המחבר, אשר מכנה את עצמו כ”קהילה החדשה של פילוסופים” דורש בזאת “שיִגְבּרו על היהדות”, כ”תנאי בסיסי לעולם חופשי”, שכן ליהדות מיוחסת בהיסטוריה הפונקציה של “כוח אויב אָרכֶטיפי”.

“הפיתרון לבעיית היהודים”, אשר הוצע על ידי המחבר, חותר להשמדה תרבותית של היהדות (“עיקור היהדות, הוצאת אלמנטים יהודיים”), אשר עתידה על פי הטענה, באָפּוֹקָליפסָה צפויה לקבל אופי פיזי: “בכל מקרה, לכל המאוחר החֵל מיום-X, יש להטיל, כתוצאה מכך, עונש צודק על כל היוזמים והחבֵרים, הווָסָאלים ומשתפי הפעולה של קשר השלטון העולמי האחד של יהדות שנרקם נגד עמי אירופה, אשר אינם מתנערים זאת מספיק קודם ועוברים למחנה הפטריוטי של הרייך!”. יתר על כן, בקטעים ספציפיים של החיבור, מוכחשת השואה, ונשללת הלגיטימיות ממדינת ישראל, על סך שיקולים גֶנֶאולוגיים פסֶבדוֹ-מדעיים, ואילו על היהודים מוטלת האחריות לתנועת הפליטים לעֵבר אירופה.

לצד הקונטרס האנטישמי, מכילה המעטפה בנוסף לכך, על פי הטענה, תעמולה גזענית, אשר מוקדשת גם ל”חילופי אוכלוסין” משוערים.

ה”מניפֶסט” הקיים כבר מזה כמה שנים שאוב מתוך הספֶּקטרוּם של מה שקרוי “האזרחים של הרייך”, ובאופן יותר קונקרטי “תנועת הרייך”, אשר הייתה מאוד פעילה בייחוד עד 2012. בפברואר 2012 היא שלחה והפיצה חוזר, אשר דרש את גירושם של כל האנשים שאינם לבנים, אשר חיים בגרמניה, תוך מספר חודשים מועטים –  לבתי ספר וגני ילדים שונים, כמו גם אל אנשים פרטיים ועמותות שנפגעו מגזענות, וכן לקהילה היהודית בברלין.