LOADING

Type to search

הרשות הפלשתינאית מחקרים

ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית: ההתייחסות ליהודים, לישראל ולשלום

Share
מקור: terrorism-info

למסמך המלא בפורמטPDF

מבוא

לפניכם מחקר מקיף אודות ההתייחסות
ליהודים, ישראל ולשלום בספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית. המחקר מכסה ספרי לימוד של
הרשות הפלסטינית, שיצאו בארבע השנים האחרונות (תהליך הוצאת ספרים חדשים ע”י
הרשות עדיין לא הושלם)

 

המחקר נכתב ע”י ד”ר ארנון
גרויס וד”ר רוני שקד ממכון טרומן באוניברסיטה העברית. הוא בוצע בהזמנת המרכז
למחקר מדיניות המזרח הקרוב ולאחרונה יצא לאור בשפה העברית כפרסום משותף של המרכז
למחקר מדיניות המזרח הקרוב ומרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים (בס”א)
באוניברסיטת בר אילן.

 

המחקר התאפשר הודות למענק שהתקבל ממרכז
ויזנטל (Wiesenthal Center).

 

ממצאי המחקר מצביעים, כי ניתן לסכם את
התייחסות ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית לישראל, ליהודים ולשלום בשלושה עיקרי
יסוד: דה-לגיטימציה, דמוניזציה ואינדוקרטרינציה למאבק אלים ללא כל קריאה לשלום
לדו-קיום ולשלום עם השכן הישראלי. על בסיס עיקרי יסוד אלו נבנה הנרטיב הפלסטיני
המציג את הסכסוך הפלסטיני-ישראלי בצורה מעוותת מהבחינה ההיסטורית ואינו מותיר
תקווה לסיומו בדו-קיום בשלום בין שני הצדדים המעורבים בו.

 

ממצאים אלו תואמים מחקרים נוספים אודות
ספר הלימוד הפלסטינים, שנעשו בעשור האחרון (חלקם מצאו ביטוי בפרסומי מרכז המידע
למודיעין ולטרור). מחקרים אלו שבו והצביעו על העויינות כלפי ישראל המוטמעת במערכת
החינוך הפלסטינית, שהינה פועל יוצא מהאתוס הפלסטיני, שעל ברכיו התחנכו דורות רבים
של פלסטינים, כולל הדור הנוכחי. אתוס זה המוטמע היטב בקרב הדור הצעיר הפלסטיני
מוביל לתרבות של שנאה כלפי מדינת ישראל והעם היהודי ומתדלק את הטרור, האלימות
וההסתה כלפי ישראל.