LOADING

Type to search

אוסטרליה דו״חות שנתיים

דו”ח האנטישמיות לשנים 2016/2017 באוסטרליה

Share
מקור: ECAJ

ב -12 החודשים האחרונים שהסתיימו ב -30 בספטמבר 2017 נרשמה עלייה של 9.5% לעומת השנה הקודמת במספר האירועים האנטישמיים באוסטרליה שכללו איומים או מעשי אלימות, זאת על פי הדו”ח השנתי על האנטישמיות באוסטרליה המפורסם על ידי המועצה המנהלת של יהדות אוסטרליה (ECAJ)

ה-ECAJ, אירגוני הגג של הקהילה היהודית בכל מדינה וקבוצות יהודיות אחרות רשמו בסך הכל 230 תקריות אנטישמיות במהלך התקופה, לרבות תקיפות פיזיות, התעללויות והטרדות, ונדליזם, גרפיטי, שנאה ואיומים שהתקבלו ישירות בדואר אלקטרוני, מכתבים, שיחות טלפון ועלונים. זאת לעומת סך של 210 מקרים כאלה שנרשמו על ידי אותם מקורות במהלך 12 החודשים הקודמים.

תקיפות (תקיפה, התעללות, ונדליזם וגרפיטי) היוו 63% מכלל האירועים, עם 145 תקריות. איומים (דואר אלקטרוני, מכתבים, שיחות טלפון, עלונים) היוו 37% מכלל האירועים, עם 85 תקריות. יש גם עדויות אנקדוטיות רבות הנוגעות לאירועים שאינם מדווחים.

בסך הכל, מספר ה”תקיפות” נותר ללא שינוי, ואילו שיעור “האיומים” גדל ב -39%, בין השנים 2016 ל -2017. הייתה עלייה ניכרת בכתובות אנטישמיות ובכרזות; וירידה בהיקף התקיפה והונדליזם וכן ירידה קלה במספר הטרדות.

כותבת המחקר, מנהלת המחקר של ECAJ, Julie Nathan, אמרה כי “השינוי הבולט ביותר ב -12 החודשים האחרונים באוסטרליה הוא העלייה בפעילות הימין הקיצוני. התפתחות חדשה זו התמקדה בעיקר בפעילות של קבוצה ניאו-נאצית קטנה, Antipodean Resistance, שנוצרה באוקטובר 2016. היא נוסדה ב-Melbourne אך כיום יש לה סניפים ברוב המדינות האחרות. עד כה התמקדה פעילותה בהדבקת אלפי סטיקרים בעלי תוכן נאצי ואלפי כרזות אנטי-יהודיות, אנטי-הומוסקסואליות ופרו-נאציות, בעיקר באוניברסיטאות ובמקומות אחרים שבהם הם נראים לציבור. הדבר עורר דאגה רבה במיוחד בקרב הקהילות היהודיות והגאות. חלק מכרזות הקבוצה מבטאות תמיכה באלימות וברצח, הקוראות “להכשיר את הוצאתם להורג של יהודים” ולהריגת הומוסקסואלים, על ידי ירי ביהודים ובהומוסקסואלים בראשם.

כרזות וסטיקרים אנטישמיים שהפיצה ה-Antipodean Resistance היוו 22% מכלל התקריות. בשלב זה, הקבןצה מהווה מקור דאגה רצינית אך לא איום מוצק על שלומם וביטחונם של יהודים, הומוסקסואלים ומהגרים שאינם לבנים. עם זאת, נותר לראות באיזה כיוון תתמקד פעילות הקבוצה בעתיד. “