LOADING

Type to search

גרמניה דו״חות שנתיים

כ- 170 עבירות אלימות בברלין מצד אנשי ימין

Share
מקור: Berliner Kurier

קיצונים מהימין הופכים
ליותר ויותר אלימים: בשנת 2016 מנתה משטרת ברלין 164 עבירות אלימות בעיר מצד אנשי ימין.
בשנה הקודמת נפלו 156 איש קורבן להתקפות מצד אנשי ימין, ואפילו שנה אחת קודם לכן עמד
המספר רק על 86. דבר זה עולה מתשובת הסנאט לשאילתה מצד מפלגת השמאל.

 

לשכת הייעוץ לקורבנות
– “ReachOut”
– יוצאת מתוך הנחה, שבשנת 2016 היו 380 התקפות גזעניות, אנטישמיות וימניות קיצוניות,
שעירבו בתוכם לפחות 553 אנשים שנפצעו או ספגו אִיומים. גם בחישוב
זה קיימת עלייה ברורה –  ל- 320 התקפות בשנת
2015  נוספו עוד 60 מקרים שבשנה שלאחריה.

 

ביחס לכל שטח הרפובליקה
הפדראלית של גרמניה מנתה המשטרה בסך הכל 23,555 מעשים פליליים (בשנה הקודמת:
22,960), מתוכם 1698 מעשי אלימות (בשנה הקודמת: 1485). אדם אחד מת, 1283 נפצעו, חלקם
באורח קשה.