LOADING

Type to search

גרמניה מחקרים

החלק היחסי של פרשנויות אנטישמיות בקרב אנשי ימין ובקרב מוסלמים הינו גבוה במידה שווה ברשתות חברתיות

Share
מקור: hessenschau

למסקנה זאת מגיע מחקר
אשר התפרסם ביום שלישי ב- Wiesbaden,
מאת מרכז המחקרים של הלשכה המרכזית להגנת החוקה (Landesamtes
für Verfassungsschutz) במחוז הסן.

 

לצורך המחקר בוצעה הערכה של כ- 7,000 פרשנויות מאֶת משתמשים לגבי פרסומים ודיונים
רלוונטיים בערוצי הפייסבוק והיוּטיוּבּ של אמצעֵי התקשורת הגרמנים.

 

מחברת המחקר, גברת Wegener, אמרה כי כמעט עשרה אחוז זוהו בזאת כאנטישמיים.