LOADING

Type to search

איטליה סקרים

סקר: 11% מהאיטלקים הינם אנטישמים. רובם מאזור המרכז – דרום

Share
מקור: osservatorioantisemitismo

על פי סקר שבוצע
על ידי IPSOS  בשיתוף פעולה עם היחידה למעקב אחר
האנטישמיות
(Osservatorio Antisemitismo)
של הקרן של המרכז היהודי לתיעוד בן-זמננו (CDEC), נמצא כי 11% מהאיטלקים
הינם אנטישמים. ייתכן כי אחוז זה לא יביע הרבה במונחים אלו, אך הוא כן מצביע, אם
קוראים היטב את הדוח, על כל אותם האנשים אשר עונים תמיד בקביעות בצורה שלילית בכל
סוגיה מכל סוג הנוגע ביהודים וישראל.

 

האנטישמי
הטיפוסי הינו זכר, בעל השכלה מעטה, תושב מרכז – דרום איטליה, מבחינה פוליטית הינו
ימני, מביע דחייה דומה כלפי המהגרים בכלל ויש לו דעות מאוד קוטביות גם בנושאים
אחרים. מדובר בנתון קבוע. לפני עשר שנים היה מדובר ב-12%. הדיווחים של השבועות
האחרונים מראים לנו תמונה של אנטישמיות פעילה זו אשר מרימה את הראש: צעדות עם
סמלים נוסטלגיים, תמונות אנטישמיות באצטדיונים, ופריחה של רטוריקה אשר זורמת ברשת.

 

מדובר
בביטוי אשר אינו מורכב ממילים בלבד; הוא מאורגן על ידי ובהתארגנויות פוליטיות
ותנועות אשר משתתפות בבחירות המקומיות ולפרלמנט. הגרסה אשר ניתן לקרוא ועליה
חוזרים במקומות שונים, “אבל האנטישמיות האמיתית הינה בעולם המוסלמי”
בהקשר זה הינה מטעה.

 

לבטח
קיימת בעולם המוסלמי אנטישמיות, נפוצה מאוד ואלימה, ויש לעסוק בכך ולהתנגד לה
בפעולות פוליטיות ותרבות מתאימות. אך זה לא מפחית מסכנת האנטישמיות אותה אנחנו
יכולים להגדיר כ”קלסית”, מבחינה פוליטית ותרבותית.