LOADING

Type to search

גרמניה מחקרים

רק ארבעה מתוך 76 התקפות על בתי קברות יהודיים פוענחו

Share
מקור: tagesspiegel

פֶּטרָה פָּאוּ (Petra Pau) ממפלגת השמאל מעידה כי חסרה למשטרה רגישות וקביעת
סדרי עדיפויות. התקפות על בתי קברות יהודיים נפטרים כלאחר יד כאילו היו מעשי ונדליזם
גרידא.

 

המאזן עושה רושם מדכא.
מ- 2014 עד לסוף מחצית השנה הראשונה של 2017 
קבעה המשטרה, על פי מידע מהעיתון היומי Tagesspiegel,
76 התקפות
על רקע אנטישמי
נגד בתי קברות יהודיים בכל רחבי גרמניה. המספר יכול עוד לעלות,
שכן הנתונים עבור ששת החודשים הראשונים של שנה זו נסמכים על ידיעות זמניות. רק בארבעה
מקרים בשלוש וחצי שנים הצליחו לקבוע בוודאות מיהם העבריינים. דבר זה עולה מתשובתו של
משרד הפנים הפדראלי לשאילתה בכתב מאת סגנית נשיא הבּוּנדֶסטאג, פטרה פאו. פאו פנתה
באוגוסט לממשלה הפדראלית, ותוך שבוע חזר המשרד עם הודעה בעניין. ואולם, השאלה והתשובה
נודעו רק עכשיו. המִספרים מצויים בידי Tagesspiegel.
המשרד לא ציין מקרים קונקרטיים.

 

מִכסת הפענוחים הדלה
“אומרת משהו על רגישות וקביעת עדיפויות, הלוקות בחסר”, אומרת פאו.
“שם עלינו לדאוג להרבה יותר רגישות”. על פי הטענה, הרבה התקפות נפתרות כלאחר
יד כמעשי ונדליזם שאינו פוליטי. “יש גם לחשוש, שלגבי מעשי חילול קיים מספר גבוה
הנסתר מן העין”, אמרה סגנית נשיא הבונדסטאג. חילול בתי קברות הינו “ביטוי
לשנאת יהודים עמוקה, הבזה לבני אדם”, אמר נשיא המועצה המרכזית של היהודים, יוזף
שוּסטֶר. בשום אופן לא צריכים להתרגל למעשים כאלה. הוא יוצא מתוך הנחה “שהמשטרה
עוקבת בכל מדינות המחוז, באופן מצפוני ואינטנסיבי, אחַר העבריינים”, הדגיש שוסטר.
והוא מקווה, ש”היא, המשטרה, מצוידת וערוכה לשם כך די הצורך, מבחינת כוח אדם”.

 

לדברי משרד הפנים, את
הרוב ההתקפות על בתי קברות יהודיים על רקע פוליטי רשמה מדינת המחוז צפון הרָיין-וֶסטפָליה.
כאן הצליחו, בשנים 2014 ו- 2015, לפענח שני מעשי חילול. שני המקרים הנוספים, בהם נקבע
בוודאות מיהם העבריינים, היו ב- 2014 ב(מדינת המחוז) ברנדנבורג. זה מחצית מההתקפות
שבוצעו שם על ידי אנטישמיים נגד מקומות מנוחתם של יהודים שנפטרו.

 

גם מדינת המחוז סקסוניה
התחתית נפגעה קשה מהתופעה – היו בה שנים עשר מקרים של חילול. הבאות בתור הן מדינות
המחוז סקסוניה-אָנהָלט עם תשע התקפות, תוּרינגיה עם שמונה, בָּאדָן-וירטֶמבֶּרג והֶסֶן
– עם שישה מעשים בכל אחת, ובוואריה – עם חמישה מקרים. המשטרה בברלין, רָיינלָנד-פפָאלץ
ומֶקלֶנבּוּרג-מערב פּוֹמֶרָניה קבעה, בכל אחת ממדינות מחוז אלו, שני מקרים מאז
2014. רק מקרה אחד בכל אחת ממדינות המחוז הבאות נרשם על ידי: בּרֶמֶן, המבורג, שלֶזוויג-הוֹלשטיין
וחבר הסָאר. כמדינת מחוז יחידה הודיעה סקסוניה, שלפי טענתה לא הייתה כל התקפה על בית
קברות יהודי במשך שלוש שנים וחצי. ואולם, גברת פאו מביטה בספקנות על אפס המקרים בסקסוניה.
“זה היה יפה, אבל אני לא מאמינה בכך”, היא אמרה, והצביעה על אי-ההתאמה למִספרים
במדינות המחוז השכנות סקסוניה-אנהלט ותורינגיה.

 

יש בגרמניה בסביבות
2000 בתי קברות יהודיים. המספרים הרשמיים בנוגע למעשי חילול נמצאים מזה שנים במגמת
ירידה. ב- 2002  קבעה המשטרה שהיו 60 התקפות
אנטישמיות, ואילו ב- 2006 היו 39. לעיתים קרובות מדובר בפגיעה ברכוש על ידי מי שהינם,
על פי השערה, שונאי יהודים ימניים. “רק לעיתים רחוקות יש בסיס התחלתי ממש לקבוע
מיהם מְבצעי העבירה”, נאמר בלשכה הפדראלית לחקר פשיעה. “מכתבי הודאה במעשה
על ידי מחללים (של בתי קברות) הינם היוצא מן הכלל”.