LOADING

Type to search

ארצות הברית מחקרים

Safe and on the Sidelines – סטודנטים יהודים והסכסוך הישראלי-פלסטינאי בקמפוסים

Share
מקור: edjs.stanford

Safe and on the Sidelines” מתבסס על 66 ראיונות בחמישה קמפוסים וחוקר את חוויות
התלמידים ואת הופעת הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אנטישמיות, אקטיביזם של סטודנטים התרבות
והאקלים בקמפוסים.

 

על ידי הגברת קולות התלמידים כדי להבין
טוב יותר כיצד הם מנהלים משא ומתן על לחצים של פוליטיקה, קהילה וזהות, “Safe and on the Sidelines” מספק את התיאור המפורט ביותר של חיי הסטודנטים היהודיים
בקמפוסים במכללות עד כה.

 

הדו”ח מתמקד בתפקידו של הסכסוך
הישראלי-פלשתיני, ומציע תובנות חדשות לגבי הדרכים שבהן הסטודנטים נתקלים, מנהלים
משא ומתן ומבינים את הקשר בין פוליטיקה, קהילה וזהות.