LOADING

Type to search

אוסטריה מחקרים

מחקר באוסטריה: האנטישמיות אצל מהגרים הינה מובהקת ביותר

Share
מקור: freiewelt

מחקר של אוניברסיטת הדנובה ב- Krems (Donau-Universität Krems) הציג בפני 1,100 “פליטים” מוסלמיים מארצות מוצא שונות
שאלות בנושאים מגוונים.

 

גברים אינם צריכים לתת לנשים את היד, מטעמים דתיים; לאמירה זו הסכימו
באופן בלתי מסויג למעלה ממחצית ה”פליטים” שנשאלו, וזאת ללא קשר לארץ
המוצא שלהם. זו הייתה אחת האמירות, אשר אוניברסיטת הדנובה בקרֶמז הציגה
במסגרת מחקר
ל- 1,100 מהגרים בקירוב – מאפגניסטאן, מעיראק, מסומליה,
מסוריה ומהרפובליקה הצ’צ’נית השייכת לרוסיה.

 

בתחומים אחרים היו בחלק מהמקרים הבדלים ניכרים בין ארצות המוצא, שמהן
הגיעו הנשאלים. יותר מאשר כל סומלי שלישי מוכן, על פי הטענה, למות למען הדת. בקֶרב
העיראקים הסכימו רק אחד עשר אחוז לתיזה זאת. לאיסור על השמעת בדיחות, אשר מכוונות
נגד האסלאם, הסכימו סומאלים (70 אחוז), אפגאנים וסורים (62 אחוז בכל אחת
מהקבוצות), וכן צ’צ’נים (61 אחוז). איראנים מסתכלים על הנושא זה ברוגע יחסי, כשהם
משוחררים בזאת מלחץ. רק אחד מתוך כל שבעה מהם תמך באיסור שכזה.

 

האנטישמיות מובהקת במידה בלתי אחידה בקרב המהגרים המוסלמים. לאמירה,
שליהודים יש על פי הטענה יותר מדי עוצמה בעולם – הסכימו 62 אחוז מהסורים, 55 אחוז
מהאפגאנים ו- 47 אחוז מהסומאלים. דווקא בקבוצה של האיראנים, האנטישמיות הינה הכי
פחות מובהקת: רק 18 אחוז מהם הלכו בעקבות התיזה הזאת.