LOADING

Type to search

גרמניה דו״חות שנתיים

פשעים אנטישמיים ברבעון הראשון 2017

Share
מקור: petrapau

מינואר עד מרץ 2017 נרשמו ברחבי גרמניה 179 פשעים אנטישמיים,
כולל חמישה פשעים אלימים ו 30 עבירות תעמולה. זה מה שמשתמע מתשובת הממשל הפדרלי על
בקשת קבוצה מהשמאל. 169 עבירות היו ממניעים ימנים קיצונים. סך של 78 חשודים זוהו,
אך לא בוצעו מעצרים או צווי מעצר.