LOADING

Type to search

גרמניה מחקרים

הביטוי “יהודי” הופך להיות יותר ויותר מילת גנאי בבתי הספר בברלין

Share
מקור: welt

האנטישמיות היא אכן בעיה בחצרות בתי הספר בברלין.
סקר לא-ייצוגי חדש בין מורים מראה כי הבעיה הולכת וגדלה. וזה לא הדבר החריג היחידי.

 

גישות אנטישמיות ניתן למצוא בתדירות הולכת וגוברת
בקרב תלמידים בברלין. כך עולה מסקר שהוזמן על ידי  American Jewish Committee (AJC)שהשידור של ברלין-ברנדנבורג RBB)) דיווח עליו. סקר זה
אינו מחקר שמייצג את המצב בכלל בתי הספר בברלין. עבור הסקר נערכו במקום זה ראיונות
עם 21 בתי ספר בשמונה מחוזות שונים של ברלין.

 

עם זאת, רבים מהמורים שהשתתפו בסקר אמרו כי הביטוי
“יהודי” משמש יותר ויותר כעלבון. יתר על כן, רוב המורים ציינו כי היו
להם תקריות אנטישמיות בבית הספר.

 

דבר בולט נוסף שהופיע במחקר: יותר ממחצית המורים
שהשתתפו בסקר ציינו כי מופעל לחץ בעיקר על נערות מוסלמיות להתלבש בבגדים שמכסות
אותן כדי להתאים את עצמן לתדמית האיסלמית השמרנית.

 

הסקר גילה גם כי המורים רוצים תמיכה מוחשית יותר בהתמודדות
עם אנטישמיות. הסנטורית של בתי הספר בברלין (Sandra Scheeres (SPD, שהרשות שהיא ממונה
עליה תמכה בסקר, תתבטא במהלך היום על המשך הפעולה מצד רשויות בתי הספר.