LOADING

Type to search

איטליה דו״חות שנתיים

דו”ח האנטישמיות לשנת 2016

Share
מקור: osservatorioantisemitismo

בשנים האחרונות יש שמירה טובה יותר על המוסדות היהודיים, אשר מהווים מטרות אפשריות של פעולות אנטישמיות; בעקבות הגברת הביטחון התרחש מספר נמוך יותר של פעולות אלימות.

אף כי פעולות התקיפה באיטליה אינן רבות למזלנו, לא ניתן לומר כך גם בקשר לביטויי עוינות, סלידה ודעות קדומות על בסיס אידיאולוגי או פוליטי כלפי יהודים ולעתים קרובות יותר כלפי ישראל.

אנו עדים מספר שנים לשינוי עמוק בדיון הציבורי של קבוצות מיעוט פעילות וגדלות במהירות, בכיוון של תרבות נמוכה יותר בנושא כבוד לזיכרון היהודי, השימוש בקלישאות, סטריאוטיפים נגד יהודיים, מתן אישור רשמי לאנטישמיות, פוליטיקאים אשר מגמדים את השואה, מאמרי עיתון הכוללים הצהרות על קונספירציה.

הסטראוטיפים האנטישמיים ממשיכים להיות מציאות בשיחות פרטיות וציבוריות; לעתים האנטישמיות מוצאת ביטוי מפורש, גם באמצעי התקשורת. כך אירע ברשת רדיו פרטית אשר שידרה תוכנית במספר פרקים על מנת לקדם את התיאוריות של “הפרוטוקולים של חכמי ציון”.

כמו בכל שנה לא חסרים ביטויים גזעניים ואנטישמיים באצטדיונים ובעולם הספורט.

מספר מפלגות מבטאות גישות / דעות קונספירציה בהתייחס לכוח של הלובי היהודי ול”תמרונים מאחורי הקלעים”.

מספר ביטויי האנטישמיות ברשת נמצא בעליה, כפי שרואים לפי השפה בשימוש בפורומים המכוונים, שפה מעליבה, אכזרית, אלימה. גדל מספר הפרופילים והקבוצות האנטישמיות בפייסבוק. הקיצוניות הימנית והאוהדים של קבוצות השמאל הקיצוני הם הפעילים ביותר.

חומר אנטישמי ממשיך להתפרסם או מועלה לרשת עם השלכות מעטות או כלל ללא השלכות.

קשה לנטר את הפלטפורמות של הרשתות החברתיות, ומעטים האמצעים המשפטיים המאפשרים להתמודד עם העלבונות והסטראוטיפים אשר זורמים חופשי באינטרנט. שלילה ומזעור השואה תדירים וגלויים יותר ויותר.

בעת אירועים מלוח השנה היהודי או ימי שנה של אירועים היסטוריים רלוונטיים עבור הקהילות היהודיות (יום הזיכרון לשואה, יום התרבות היהודית) קורה כי קבוצות של ימיניים קיצוניים מארגנות הפגנות אנטישמיות.

הפעולות של תנועת ה-BDS רבות יותר לעומת השנה שעברה, הן באינטרנט והן כתעמולה באוניברסיטה ובאמצעי התקשורת.

בגין ריבוי החומר נגד יהודים באינטרנט יש לחפש ברחבי הרשת ולנסות לארגן ניתוח של התכנים ומספרם של אנשי הקשר של האתרים והפרופילים.